marți, 6 martie 2007

Şapte metafore pentru înțelegerea liderilor

Metaforele sunt utile pentru învățarea și înțelegerea unor realități complexe. 

Prezint în continuare şapte metafore despre care eu cred că îi pot ajuta pe cei care vor să înţeleagă ce sunt liderii. Vom găsi aceste metafore în cuvintele, imaginile, modelele sau simbolurile cu care liderii se prezintă, cu ajutorul lor liderii exprimă ce sunt, ce fac, ce vor, ce ştiu, ce cred, ce pot şi ce au. 

Ele sunt primele indicii care dau măsura modului de gândire al unui lider.


Munte

Un lider, precum muntele este înalt şi maiestuos. Uneori masiv, alteori abrupt, muntele nu este doar măreţ, ci şi frumos, spectaculos, plin de viaţă, de aventură, primejdii şi capcane dar şi tărâm al apelor limpezi şi năvalnice, al pădurilor, văilor şi crestelor.
Muntele îi conduce pe oameni sus, le dă ocazia de a vedea de aproape stelele, de a simţi gustul înălţimilor. Un lider, precum un munte, îi primeşte, îi conduce, îi încearcă, îi determină să se auto-depăşească-o condiţie pentru a se bucura de puritatea aerului de la înălţimi.

Mare
O mare primeşte în ea toate apele curgătoare, adună pâraie, râuri, fluvii, gheţari şi ploi... lacrimi de bucurie sau de tristeţe. Le primeşte şi le înţelege pe toate, apoi le transformă în valuri, în curenţi, în fluxuri şi refluxuri, în poezie şi visare. O mare poate fi un drum sau o nesfârşită suprafaţă, o oglindă a stelelor sau un paradis al adâncurilor. Ea are viitor şi istorie, suprafaţă şi adâncimi. Oamenii acceptă marea şi se revendică de la ea. Chiar dacă luptă împotriva ei, niciodată nu o pot ignora sau, nicidecum, nega.


Matcă

O matcă este un drum al apelor. O matcă le arată drumul, le dă forţă şi vigoare pentru a curge. Matca oferă o direcţie şi sens nu numai pentru ape dar şi pentru păsări, plante, peşti şi animale, pentru bărci şi vapoare, pentru lucruri – dar mai ales pentru oameni. În jurul mătcilor râurilor se nasc și înfloresc societăți umane, popoare, civilizații. Liderii sunt aidoma mătcilor apelor curgătoare, ei orientează vieți, adună resurse și clădesc ceva măreț cu toate acestea. Motor

Caracteristica principală a motorului este mişcarea. Un motor se mişcă şi mişcă - pune în mişcare maşinării, sisteme, industrii, organizaţii, societăţi şi oameni. La fel ca motoarele, liderii pun în mişcare oamenii, lucrurile din jurul lor. La fel fac cu ideile expirate şi valorile înţepenite. Prin forţa pe care o exercită asupra acestora, ei forţează schimbarea, le împărtășesc speranțe, îmbunătăţesc realități, influențează vieți, re-inventează ere.


Muzică

Muzica arată o altă dimensiune a existenţei, care se opune tăcerii materiei. Muzica impune ritm, melodie, mesaj, spirit. Muzica inspiră, oferă viziune, deschide orizonturi, motivează, amuză. Îi însoţeşte pe oameni când muncesc sau când se distrează, când învaţă sau când vibrează. Îi ajută pe oameni să îşi trăiască viaţa, să se bucure de ea.


Mireasmă

Un lider, precum o mireasmă, inspiră şi este inspiraţie pentru ceilalţi. În preajma unui lider adevărat oamenii „adulmecă” sau „miros” oportunităţile şi succesul. Liderul are această capacitate de a îi inspira pe oamenii din jurul lor şi de a-i face să li se deschidă ochii, urechile şi sinusurile.


Magnet

Un lider autentic este profund magnetic. Aceasta se poate observa în modul în care îi atrage pe oamenii din jurul lui: colegi, prieteni, clienţi, membri ai organizaţiei sau ai grupului din care liderul face parte. Toţi aceşti oameni îi recunosc liderului supremaţia şi calităţile, se simt bucuroşi şi mândri că pot fi în preajma liderului. Magnetismul unui lider este rezultatul experienţei lui de cunoaştere, înţelegere, inspiraţie, este rezultatul învăţării sale şi a iubirii pe care o nutreşte faţă de cei pe care se simte responsabil să îi conducă, dar mai ales să îi servească.