luni, 12 noiembrie 2007

Şapte sarcini ale lucrului cu oamenii

Acestea sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească liderul pentru a da măsura valorii sale. Prezentăm în continuare şapte verbe forţă pe care liderul le va aplica pentru fiecare din oamenii cu care lucrează

Înţelege-i

Oamenii vor să fie înţeleşi, ascultăţi, apreciaţi pentru ce sunt, pentru ce au, pentru ce cred, pentru ce fac, pentru ce pot, ce ştiu şi ce vor. Oamenii aşteaptă să vadă în lider o oglindă a unei părţi din ei înşişi. Liderul va reflecta părţile pozitive ale oamenilor cu care lucrează, pe care în prealabil le-a înţeles şi apreciat.

Învaţă-i

Fiecare om ales de lider în echipa sa are capacitatea să înveţe, să devină mai bun, mai eficient, mai valoros pentru echipă. Liderul va potenţa capacitatea de învăţare a oamenilor şi va fi el însuşi un învăţator. Va crea un climat propice învăţării continue, va propune modele de învăţare, va face din învăţare o valoare şi va învăţa oamenii să preţuiască valorile.

Îndrumă-i

Este necesar ca liderul să îşi îndrume oamenii în direcţia atingerii obiectivelor echipei şi organizaţiei. Oamenii au nevoie să fie îndrumaţi, au nevoie de cineva care să le arate calea, direcţia şi sensul.

Înseninează-i

A însenina pe cineva înseamnă a-i alunga întunericul din suflet, din atitudine, din vorbe şi din fapte. Oamenii se lasă adesea năpădiţi de întuneric iar sarcina liderului este de a-i însenina. Le va arăta că după fiecare noapte vine o nouă zi, după ploaie urmează cer senin, după iarnă vine primăvara iar la capătul oricărui tunel se găseşte o luminiţă.

Inspiră-i

Pentru a realiza lucruri care să conteze cu adevărat, oamenii au nevoie de imbolduri interioare mai valoroase şi mai puternice decât simpla conştiinţă a necesităţii îndeplinirii scopului. Au nevoie de inspiraţie. Liderul va oferi inspiraţie oamenilor săi, va sugera motive pentru care oamenii să acţioneze, iar oamenii le vor recunoaşte şi le vor urma.

Înalţă-i

Atunci când liderul a înălţat o persoană, l-a ridicat mai sus decât era înainte sau decât persoana respectivă s-ar fi ridicat doar prin forţe proprii. Înălţarea este o schimbare de stare datorate străduinţei persoanei şi liderului în egală măsură.

Iubeşte-i

Condiţia fundamentală a succesului oricărui raport sau interacţiuni între lider şi oamenii săi este dragostea. Liderul găseşte că cea mai minunată formă de a-şi arăta iubirea este să urmărească activitatea şi eficienţa echipei şi oamenilor în direcţia îndeplinirii scopului.

Niciun comentariu: