duminică, 23 martie 2008

Cinci elemente de identificare a lucrărilor scrise la examen

Identitatea studentului

Adică numele, aşa după cum apare el scris în catalog. Câteva observaţii:

  1. profesorului îi este foarte util dacă numele este scris citeţ, lizibil, începând cu numele de familie, numele de căsătorie în paranteză şi toate prenumele.
  2. din motive de ordoionare alfabetică şi neesitatea de a găsi uşor numele studentului în catalog, este recomandat ca pe lucrările scrise studenţii să înceapă numele cu numele de familie.

Elemente de calificare a studentului

Specializarea, anul, forma de învăţământ

Denumirea examenului

Sunt situaţii când în aceeaşi sală sau în aceeaşi dată, profesorii dau mai multe examene cu mai multe serii de studenţi. Este important să se scrie numele examenului. Acesta este şi un test menit să verifice studenţii dacă ştiu la ce disciplină au examen şi care este numele corect al disciplinei.

Elementele de context

Data, ora, sala

Numărul de ordine a studentului în sală

Acesta serveşte la identificare studentului în cadrul sălii şi la ordonarea ulterioară a lucrărilor. În plus, este un element identificator al lucrării în cazul în care profesorul are nevoie să caute lucrarea vreunui student.

Niciun comentariu: