joi, 8 mai 2008

Despre slogan

Am sugerat studenţilor să îşi compună un slogan pentru a fi elementul lor distinctiv în faţa profesorilor, a celorlalţi colegi şi specializări, a altor studenţi de la alte specializări. În plus, îl pot striga la cursul festiv. Am aici extras dintr-o lucrare mai veche a mea referitoare la slogan.

Ce este un slogan?

Sloganul este un cuvânt sau un grup de cuvinte, o expresie sau o propoziţie care creează imaginea/ personalitatea unei firme, unei organizaţii, sau a unui grup de persoane.
Sloganul unui produs este, din punct de vedere etimologic, echivalentul vechiului strigăt de luptă (slogan - în celtă, strigăt de luptă). Scopul lui este tot intimidarea adversarului, adică a competiţiei. După toate legile marketingului, sloganul trebuie să fixeze imaginea produsului în mintea consumatorului şi să-i dea indentitate în raport cu cele ale competiţiei. Regula unei sonorităţi puternice primează. Sloganul trebuie să fie cât mai expresiv şi eufonic, dar este necesar să fie mai mult decât o combinaţie de simple vocabule.
În termenii de mai sus mărcile şi siglele companiilor nu sunt altceva decât însemnele heraldice de odinioară care le serveau combatanţilor drept reper în luptă. Preferinţa consumatorului pentru una dintre mărci înseamnă victoria companiei care o deţine. Până şi factorii de cuantificare a înfrângerilor şi victoriilor sunt asemănători. În timpul în care săbiile vorbeau, numărul victimelor era indicatorul principal; în vremea conflictelor economice, volumul vânzărilor şi rata marginală a profitului sunt indicii pe baza cărora se poate judeca succesul sau eşecul unei campanii promoţionale.
Sloganul nu este doar o formă textuală sau orală de a atrage atentia publicului ci poate fi la fel de bine şi vizuală. El însoţeşte marca şi logo-ul firmei turistice şi este elementul publicitar cel mai des reţinut de către turişti care îl pot reproduce fără efort, graţie oralităţii lui deosebite şi capacităţii sale de a comunica mai mult decât cuvinte. El penetrează indiferenţa generală a unor persoane suprasaturate de mesaje promoţionale şi, pe termen lung, poate acţiona aidoma unui cal troian în subconştinetul consumatorului.

Funcţiile sloganului

Funcţiile sloganului sunt:
1. să atragă atenţia destinatarului;
2. să-l frapeze făcându-l să memoreze ideea;
3. să evoce mesajul în forma concentrată.
Sloganul se poate repeta identic sau în variante pe parcursul unor campanii publicitare. A concepe un slogan bun este foarte dificil şi nu există metode infailibile pentru a reuşi
Sloganul poate fi regăsit în toate activităţile şi elementele componente ale unei campanii publicitare.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească sloganul

Charles L. Whittier afirmă în cartea sa Creative Advertising, că un slogan trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. Să fie memorabil;
 2. Să evoce numele de marcă al produsului (al firmei, al destinaţiei turistice);
 3. Să includă un beneficiu cheie al acestuia;
 4. Să diferenţieze numele de marcă;
 5. Să inducă atitudini pozitive cu privire la marcă;
 6. Să reflecte personalitatea mărcii;
 7. Să fie strategic;
 8. Să poată fi folosit în forme variate în campania publicitară;
 9. Să fie competititiv;
 10. Să fie original;
 11. Să fie simplu;
 12. Să fie plăcut;
 13. Să fie credibil;
 14. Să fie de ajutor în comanda produsului.
În acelaşi timp el nu trebuie să fie:
 1. În legătură cu alte produse şi mărci;
 2. Să fie tocit, uzat, prea mult folosit sau generic;
 3. Să fie pretenţios, elitist;
 4. Să fie negativ;
 5. Să ia în derâdere numele companiei;
 6. Să îi facă pe oameni să spună: „Si ce dacă?” Sau „Chiar?”
 7. Să nu aibă nici un înţeles;
 8. Să fie complicat sau grosolan.

Despre slogan

Am sugerat studenţilor să îşi compună un slogan pentru a fi elementul lor distinctiv în faţa profesorilor, a celorlalţi colegi şi specializări, a altor studenţi de la alte specializări. În plus, îl pot striga la cursul festiv. Am aici extras dintr-o lucrare mai veche a mea referitoare la slogan.