marți, 17 iunie 2008

Modalităţile de abordare a studiului managementului

şi a celorlalte discipline manageriale, printre care şi marketingul...

O primă părere
În general, atunci când abordăm o disciplină de studiu nouă, este indicat să ne formăm încă de la început o primă părere referitor la ce este ea.

Majoritatea autorilor de cărţi de management preferă să dea răspunsul la această întrebare încă din primul capitol, folosind o definiţie, sau mai multe definiţii, pe care, eventual, le clasifică şi le comentează. Desigur că o definiţie este un element teoretic valoros care exprimă într-o formă sintetică ceea ce, pe parcursul întregii cărţi autorul se va strădui să analizeze.
O definiție este însă un element de sinteză, un element rezultat al unor cristalizări conceptuale. Merită învățată așa cum este ea enunțată iar apoi merită analizată, luându-i fiecare element și analizându-i semnificațiile.
O definiţie este puternică dar nu de ajuns
Ceea ce doresc să subliniez este că a defini o disciplină prin definiţii, oricât de multe ar fi ele, nu este de ajuns. Cred că sunt necesare mai multe abordări pentru ca cineva care studiază o disciplină să înţeleagă cât este o definiţie de puternică.

Prezint în continuare studenţilor câteva din modalităţile de abordare a unei discipline manageriale. Fac aceste consideraţii pentru ca unii să îşi revadă primul capitol, cel în care definesc disciplina însăşi şi conceptele cheie ale disciplinei şi să faca eventuale îmbunătăţiri, progrese în înțelegere.
Inventarul definiţiei disciplinei
Despre asta am mai discutat deja. Bunăoară, despre marketing se spune că fiecare autor începe cu o definiţie. Odată m-am distrat şi l-am pus pe un student să adune o sută de definiţii ale marketingului. A reuşit bietul, scrâşnind din dinţi şi mormăind ceva nedefinit, printre transpiraţii şi spume la gură... despre profesori nebuni.
Etimologia cuvintelor care definesc şi populează disciplina
Uneori, sensul atribuit cuvintelor s-a schimbat în timp, pe măsură ce s-au modificat împrejurările în care aceste cuvinte s-au folosit.

Evoluția practicilor disciplinei
Pe lângă istoria cuvintelor, nu este lipsit de însemnătate să urmărim evoluţia practicilor la care disciplina face referire. Astfel, disciplina Management a evoluat pe măsură ce s-au dezvoltat şi au crescut în complexitate economiile şi societăţile din ţările capitaliste din secolele 19 şi 20 iar activitatea celor implicaţi în procesele economice s-a specializat atât de mult încât a apărut necesitatea unor manageri de profesie. Printre primii manageri pricepuţi s-au găsit câţiva care au adunat rezultatul experienţei lor de muncă, a observaţiilor nemijlocite, enunţând astfel câteva principii care stau la baza teoriilor moderne ale managementului.

Trasarea graniţei disciplinei şi eventuala înrudire cu alte discipline
Graniţele au două roluri: ele despart şi în acelaşi timp unesc disciplinele între ele. Gândindu-mă la Management mă gândesc că se înrudeşte cu următoarele discipline de studii: Marketing, Economie, Sociologie, Antropologie, Istorie, Psihologie, Drept, Contabilitate, Ergonomie, discipline tehnice, tehnologice, Statistică, Teorie militară, Desen, Pictură, Muzică, Coregrafie etc.

Studiul aprofundat al managementului ne conduce obligatoriu în zone de interes ale altor discipline, care ne obligă să folosim alte metode, tehnici şi instrumente. Învăţăm puţin câte puţin despre multe până ajungem să ştim [aproape] nimic depre toate sau [aproape] totul despre nimic.
Puncte de vedere în definirea disciplinei
Despre acestea am mai vorbit în câteva articole anterioare şi nu vreau să mă repet. Voi puncta însă nişte puncte de vedere care mă frământă şi nu mă lasă rece: ce zic prietenii- ce zic duşmanii (criticii) referitor la o disciplină, ce este în teorie – ce este în practică; ce se face – ce ar trebui să se facă în legătură cu o disciplină; ce nu este disciplina şi elementele ei componente (definirea negativă).

Niciun comentariu: