duminică, 29 iunie 2008

Zece perspective de abordare a studiului unei pieţe

 1. Prima perspectivă de definire a pieţei să se refere la nevoile care stau la baza acesteia. Pieţele iau naştere în jurul unor nevoi.
 2. A doua perspectivă de definire a pieţei să fie cea a produsului/ grupei de produse/ produsului generic care face obiectul studiului;
 3. A treia perspectivă de definire a pieţei să fie din punct de vedere geografic;
 4. Să se analizeze piaţa din punct de vedere a aglomerărilor (Se vor evidenţia care zone geografice sunt mai aglomerate: de exemplu ariile urbane, zonele din preajma drumurilor, zone turistice, agricole, industriale etc.);
 5. Se vor evidenţia constituenţii pieţei, adică acele părţi care compun şi influenţează piaţa prodului generic. Se vor aminti astfel:
  1. Ofertanţii
  2. Clienţii, cumpărătorii, beneficiarii
  3. Prescriptorii
  4. Autorităţile
  5. Asociaţiile profesionale în domeniu
  6. Cei care fac regulile, normele, standardele, cei care le controlează etc.
 6. Se va descrie produsul (dacă este vorba despre un produs generic, se vor descrie caracteristicile unui produs reprezentativ)
  1. Definire
  2. Caracteristici de calitate
  3. Caracteristici tehnologice
  4. Standarde
 7. Se vor descrie regulile pieţei (elemente de context)
  1. Legi
  2. Reguli
  3. Norme
  4. Standarde privind produsul, producătorul, clientul, intermediarul etc
  5. Denumiri specifice şi legale
 8. Piaţa trebuie descrisă în dinamică
  1. De exemplu, dacă scade, creşte sau stagnează
  2. Ritmurile de creştere etc.
  3. Raportarea ritmului de creştere a pieţei la creşterea generală economică
  4. Diferenţieri în ritmurile de creştere pe produse;
  5. Segmente de piaţă cu creştere rapidă etc
 9. Piaţa trebuie descrisă în volum, în termeni cantitativi şi valorici, a tuturor bunurilor şi serviciilor prezente pe o piaţa determinată din punct de vedere geografic, într-o anumită perioadă de timp
 10. Piaţa trebuie descrisă având în vedere deciziile de investire a resurselor sociale la nivel macroeconomic (de exemplu, politicile guvernamentale pentru sănătate, construirea de autostrăzi, programe naţionale care creează pieţe).

Niciun comentariu: