joi, 10 iulie 2008

Susţinerea lucrărilor studenţilor ar putea fi un eveniment de promovat

Este vorba de acele lucrări pentru care se consideră că susţinerea are caracter public:
 • Tezele de doctorat
 • Lucrările de disertaţie
 • Lucrările de diplomă
Studenţii şi-ar putea invita prietenii, părinţii, soţul / soţia. Ar putea veni şi alte persoane interesate de temă, oamenii de la firmele pe care s-a făcut studiul de caz. Poate chiar oameni de la alte firme, de la concurenţi.

Câteva efecte posibile dorite ale acestei practiciDiseminare de cunoştinţePrin această practică, s-ar putea considera că Facultatea şi-ar îndeplini unul din elementele ei de misiune, acela de a produce şi distribui cunoştinţe în rândul comunităţii.

Facem reclamă la produsele şi serviciile noastreVom avea produse şi servicii de vânzare: Cărţi
Cursuri
Programe de instruire
Servicii ECDL
Cercetări de marketing
Servicii de marketing
Servicii de consultanţă etc

Ne valorizăm absolvenţiiArătăm opiniei publice: uite ce absolvenţi valoroşi, uite ce cercetări valoroase, uite ce rezultate relevante, uite cum ştiu să prezinte, uite cum stăpânesc termenii de specialitate. Noi facem aici şcoală, nu ne jucăm! Priviţi şi vă minunaţi, voi, cei care ne tot terfeliţi prin presă şi ne vorbiţi pe la colţuri.

Facem reclamă firmelor la care se fac studiile de cazStudiile de caz pe care studenţii noştri le vor realiza vor pune în valoare situaţiile unor firme cărora le vom face reclamă. Reclama poate fi pozitivă sau negativă.

Arătăm tuturor celor interesaţi care este valoarea noastrăValoarea noastră este dată de mai multe elemente, nu se vede doar în susţinerea lucrărilor studenţilor. Susţinerea unei lucrări de sinteză este însă un element semnificativ care arată cu ce valoare ies studenţii noştri la finalul procesului de învăţământ pe care l-au parcurs, cum arată produsele finite ale noastre ca instituţie de învăţământ.

vineri, 4 iulie 2008

Zece principii şi reguli pe care trebuie să le cunoască studenţii pe care îi îndrum la realizarea lucrării de diplomă

pentru anul universitar 2008/2009

1. Lucrăm împreună, în echipă
Realizarea lucrării de diplomă este un pretext şi o ocazie de a lucra împreună.
Lucrul împreună asigură transferul de valoare de la profesor către student şi invers. Împreună mai înseamnă că studentul este parte dintr-un grup de studenţi care au aceeaşi problemă, aceeaşi sarcină, putând fi mai avansaţi sau mai puţin avansaţi în procesul de realizare a lucrării de diplomă. Realizarea lucrării de diplomă este un efort de echipă, nu doar un efort individual. Toţi studenţii care îşi vor realiza lucrarea de diplomă sub îndrumarea mea vor fi în măsură să participe la echipă şi să ofere valoare adăugată celorlalţi participanţi la echipă. Vom distribui resurse în grup, vom economisi efort individual valorificând efortul făcut de alţi membri ai grupului, vom transmite mai departe sfaturile primite, vom învăţa din greşelile altora, vom comunica eficient. Este important ca studenţii să poată în viitor să transmită metodologia de lucru folosită aici în alte grupuri din care vor face parte, la alte proiecte pe care le vor desfăşura.

2. Procesul de realizare a lucrării

Rezultatul lucrului studentului la lucrarea de diplomă este consecinţa clară a respectării metodologiei de lucru, cu condiţia ca studentul să respecte principiile şi regulile de a lucra împreună. Eu voi acorda în continuare atenţie procesului de realizare a lucrării, nu rezultatului. Invit pe toţi cei care lucrează cu mine să facă acelaşi lucru.

3. Continuitatea efortului

Lucrul pentru lucrarea de diplomă durează pe tot parcursul anului universitar, dar va fi concentrat mai ales în anumite perioade (trei - patru săptămâni pe care studentul să şi le distribuie după calendarul personal). Efortul trebuie distribuit într-o perioadă suficient de lungă ca rezultatul să fie valoros. Invit studenţii să acorde o mare importanţă perioadei de pregătire a scrierii efective a lucrării. Pregătirea este perioada în care studentul îşi alege tema, adună informaţii, vizitează biblioteci, face stagiile de lucru în organizaţii şi identifică problemele, identifică referinţele bibliografice pe care le poate folosi şi le va folosi pe parcursul realizării lucrării.

4. Accesul la Internet şi la biblioteci

Cer ca fiecare student să aibă acces în permanenţă la Internet şi să facă sesiuni de navigare prelungită pe Internet pentru a identifica elementele de interes pentru tema sa de diplomă. De asemenea, fiecare student să aibă acces la biblioteci:
A. Biblioteca Universităţii
B. Biblioteca Judeţeană
C. Alte biblioteci:
a. Biblioteca Universităţii Emanuel
b. Biblioteca Universităţii Partium
c. Biblioteca Universităţii Agora
d. Biblioteca ASE Bucureşti
e. Biblioteca Centrală Universitară din Cluj Napoca
Pentru a dovedi accesul la biblioteci studenţii vor prezenta îndrumătorului permisele de bibliotecă vizate la zi şi îi vor arăta cărţi scoase de la biblioteci etc.

5. Interdisciplinaritatea şi realitatea temei

Tema lucrării de diplomă va fi una interdisciplinară. Nu este necesar ca studentul să aştepte să facă o disciplină din ultimul semestru de facultate ca să cunoască teoria temei sale pentru lucrarea de diplomă. În plus, lucrarea de diplomă se va baza pe o cercetare reală a cărei rezultate le vom comunica prin intermediul prezentării lucrării de diplomă în faţa comisiei.

6. Valorificarea rezultatelor parţiale ale efortului

Studentul va valorifica rezultatele parţiale ale efortului său pentru lucrarea de diplomă (concluzii, motivaţii, unele capitole, unele părţi, o cercetare pe care o conţine lucrarea etc.) în lucrări pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice, în comunicări, referate, planuri de marketing, planuri de afaceri, proiecte pentru fonduri europene etc. Se pot scrie articole în reviste, se pot posta articole pe blogul personal, se pot alcătui pe grupuri de discuţii, se pot publica articole în revistele interne ale companiilor. Vă rog să folosiţi orice ocazie pentru a vă exprima, pentru a valorifica ceea ce ştiţi şi pentru a spune că sunteţi de la Marketing, de la Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea.
Voi discuta cu fiecare student în parte modul de valorificare a rezultatelor parţiale.

7. Lucrarea ca soluţie la problema cuiva: Principiul beneficiarului terţ

În realizarea lucrării de diplomă studentul va urmări rezolvarea unei probleme reale căreia îi fac faţă una sau mai multe organizaţii. Prin rezolvarea acestei probleme, sau măcar oferirea de sugestii la aceste probleme, studenţii vor contribui cu efortul lor la beneficiul unei organizaţii sau beneficiar terţ, astfel lucrarea va fi un pas înainte în promovarea teoriei în practică. Existenţa unui terţ care să beneficieze de pe urma faptului că un student îşi realizează o lucrare, că face o cercetare pe o temă cu aplicabilitate practică, că trebuie să identifice o problemă la care să sugereze soluţii este un alt element de validare a unei lucrări de diplomă, este un element care oferă valoare atât procesului de realizare a lucrării cât şi lucrării care rezultă în urma acestui proces.

8. Proceduri şi reguli

Toţi studenţii care îşi vor realiza lucrarea de diplomă sub îndrumarea mea vor respecta TOATE procedurile şi regulile mele:
  1. la început, mă vă contacta şi îşi va exprima intenţia de a realiza lucrarea de diplomă sub îndrumarea mea. Va verifica dacă respectă următoarele condiţii:
i. Va avea acces la calculator. În principiu este bine să aibă propriul calculator acasă sau unde locuieşte. calculator. Pe el trebuie să aibă instalate MS Office, Internet, client de e-mail, baze de date şi să le folosească frecvent.
ii. Va avea un memory stick pe care în permanenţă să fie lucrarea de diplomă. Memory stick-ul se poate ţine în buzunar sau în portofel şi de fiecare dată când ne vom întâlni, chiar şi întâmplător, pentru lucrul în comun va avea disponibile lucrarea, fişierele şi alte resurse electronice în legătură cu realizarea lucrării.
iii. Va cunoaşte bine una din limbile de circulaţie internaţională engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă etc. Orice altă străină este o fereastră către lume, este ocazia de a vedea mai mult decât văd alţii.
  1. activităţile pe care trebuie să le facă studentul pe parcursul semestrului I:
i. Îşi va face blog.

ii. Va cunoaşte toate indicaţiile metodologice generale pe care eu le transmit 
iii. Îşi va face o prezentare personală, pe care o va modifica pe parcurs. Îşi va alcătui şi alte documente de marketing personal de care în preajma terminării facultăţii va putea avea nevoie: CV, scrisoare de intentie- mai multe modele, scrisoare de recomandare de la mai multe persoane (profesori, îndrumători de practică, colegi de echipă). Aceste instrumente de marketing personal poate şi trebuie să le pună pe blog.
iv. Îşi va face abonament la reviste. Perioada de la sfârşitul anului este propice încheierii de abonamente la publicaţii de specialitate. Eu recomand fiecărui student să îşi facă abonament la una doua reviste gen Capital, revista Biz, Săptămâna Financiară. De asemenea, recomand abonament anual la revistele academice de marketing, gen revistele Management & Marketing, editori Nicolae Al. Pop şi Constantin Brătianu şi la revista Marketing-Management, editor Valeriu Ioan Franc.
v. Va face un inventar al cărţilor de economie, sociologie, management, marketing din biblioteca sa sau din alte biblioteci la care are acces facil. De asemenea, pe măsură ce identifică noi cărţi de marketing şi surse bibliografice, va completa listele cu cărţile existente în biblioteci pe care le poate găsi la secţiunea Files, pe grupul de discuţii Diplome 2009.
vi. Va participa la unele din cursurile şi activităţile mele la care va prezenta ca şi exemple studiul de caz din lucrarea de diplomă. Pentru aceasta va lua la cunoştinţă orarul meu de lucru de la sectiunea Files de pe grupul de discutii Diplome 2009 şi îşi va stabili cursurile, seminariile şi activităţile la care va participa.
vii. Va desfăşura alte activităţi în legătură cu domeniile lucrărilor de diplomă pe care le va solicita îndrumătorul. Acestea pot fi: traduceri din diferite cărţi, tehnoredactarea unor materiale, participări la sesiuni de instruire, prezenţa în sală la vizitele unor invitaţi, organizarea unor activităţi etc.
  1. Vom realiza o întâlnire dedicată în cadrul căreia vom stabili tema lucrării de diplomă precum şi structura propusă (capitole, subcapitole, studiul de caz). Structura propusă se poate modifica pe parcurs, pe măsură ce studentul acumnulează noi cunoştinţe şi experienţe în legătură cu tema studiată.
  2. Studentul îmi va transmite pe email (şi apoi îşi va posta pe blog) conţinutul primului capitol pe care îl definitivează. Acesta poate să fie primul capitol de teorie sau unul din capitolele de referinţă din lucrare. Scopul este ca eu să văd cum lucrează studentul, dacă respectă regulile de editare de text, regulile de referinţe- note de subsol, să văd ce stil foloseşte, ce persoană etc. De asemenea, eu recomand realizarea conţinutului unui capitol sau subcapitol după un anumit model (un template pe care l–am pregătit şi vreau să îl explic fiecărui student în cadrul primei întâlniri preliminare).
  3. În urma observaţiilor făcute de profesor, studentul îşi va ajusta stilul, va corecta greşelile, va realiza noile abordări ale teoriei, va restructura conţinutul lucrării etc. În principiu mai este necesară încă o întâlnire pentru ca profesorul să verifice că modificările propuse s-au şi realizat.
  4. În cadrul celei de-a doua întâlniri, se va discuta pe marginea studiului de caz şi încadrarea sa în cadrul general al lucrării precum şi despre bibliografie, notele de subsol, eventualele completări etc.
  5. Pe măsură ce studentul se apropie de finalul lucrării, va comunica cu profesorul pe mail, va pune întrebări referitoare la ceea ce va apărea pe parcurs ca fiind neclar.
  6. În luna mai 2009, lucrarea trebuie să fie gata. Pentru a putea fi listată, profesorul trebuie să dea „bun de tipar!”. Tiparul se va face în două exemplare: unul pentru comisia în faţa căreia va fi susţinută lucrarea şi unul pentru student. Este bine ca studentul să aibă propria lucrare în faţă atunci când o prezintă. De asemenea, lucrarea va fi pusă pe blogul personal, fiecare capitol fiind un articol.
  7. Până la susţinerea lucrării, studentul are timp să realizeze prezentarea în Power Point pentru lucrare şi să realizeze pliantele de prezentare sau alte instrumente de prezentare (site-uri de Internet, spoturi, filme etc). De asemenea, studentul va realiza referatul de auto-evaluare a lucrării în care va evidenţia elementele care servesc la evaluarea lucrării. Modelul se află pe grupul Diplome 2009 la secţiunea Files.
  8. Data examenului de licenţă va fi stabilită în luna ianuarie 2009 şi va fi probabil la începutul lunii iulie, 2009. Studentul o va afla de pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Economice, împreună cu datele de înscriere şi cu datele examenelor.
  9. Predarea lucrării se va face în perioada de înscriere la licenţă. Aceasta începe cam cu zece zile înaintea examenului de licenţă şi se încheie cu două- trei zile înainte de susţinerea examenului. La predare, lucrarea trebuie să fie copertată cu copertă specifică, închisă la culoare, cartonată. Coperţile se pot comanda în avans, la tipografie.
  10. Susţinerea lucrării va reprezenta marşul victorios!!! prin faţa comisiei de licenţă. Momentul de glorie maximă în care vom prezenta membrilor comisiei cum arată nişte lucrări impecabile! Fiecare student va cunoaşte regulile referitoare la susţinere:

9. Comunicarea dintre student şi profesor

Pe tot parcursul realizării lucrării de diplomă, comunicarea dintre profesor şi student se va realiza după cum urmează:
1. De la student către profesor pe e-mail, folosind adresa de mail dcoita[la]uoradea.ro
2. Nu încurajez folosirea telefonului mobil pentru că nu cred că ajungem la urgenţe în ceea ce priveşte realizare lucrării de diplomă. Cu toate acestea, apreciez SMS-urile, care mi se par mult mai discrete şi mai eficiente. 
3. De asemenea prin comunicare directă, în cadrul orelor de consultaţii În plus, în perioada sesiunii din iarnă 2009, vreau să folosesc perioadele când stau în săli la examene, pentru a discuta cu studenţii pe care îi îndrum.
4. De la profesor către student prin mail, prin comunicare directă şi prin telefonul mobil. Deci doresc ca telefonul mobil să îl folosesc prin aceea că eu sun când consider necesar. Înteleg că dacă mi se respinge apelul interlocutorul nu poate să vorbească şi îl voi suna mai târziu.
5. Prin folosirea grupului de discuţii yahoogrooups dedicat subiectului diplome. Acesta se numeşte Diplome 2009, este un grup închis şi accesibil doar celor pe care ii invit eu sa facă parte din el. Voi transmite o invitaţie fiecărui student pe care îl am în evidenţă. Vă rog să vă înscrieţi cu o adresă de mail de yahoo şi să îmi semnalizaţi dacă întâmpinaţi dificultăţi la folosirea sa. Accesul la grup este o condiţie a comunicării eficiente între noi.

10. Doi îndrumători pentru realizarea lucrării de diplomă

Una din sursele valorii unei lucrări de diplomă este şi legătura ei cu practica, aplicabilitatea ei imediată, capacitatea acesteia de a reprezenta soluţie la o problemă reală pe care o organizaţie sau o persoană le are în activitatea sa reală de marketing. De aceea, am introdus conceptul de parteneriat în îndrumarea lucrărilor de diplomă ale studenţilor.
Pentru aceasta, studentul trebuie să aibă un al doilea îndrumător, pe lângă profesorul de la facultate. Cel de-al doilea îndrumător va fi o persoană din firma sau organizaţia care face obiectul studiului de caz, a părţii aplicative a lucrării de diplomă. Este reprezentantul sau persoana beneficiarului terţ, de la punctul 7. Îndrumătorul din firmă va orienta studiul de caz – partea aplicativă a lucrării şi va oferi (sau va facilita accesul studenţilor la ele) informaţiile, datele, cifrele, faptele care dau descrierea realităţilor prezentate la studiul de caz. Îndrumătorul din firmă va ajuta studentul să identifice corect problema la rezolvarea căreia vrea să contribuie prin lucrare şi va beneficia în urma realizării de către student a lucrării. La limită, el poate chiar oferi studentului bani (sau alte semne prin care îi recunoaşte contribuţia) pentru că participă la rezolvarea unei probleme reale din firma sau organizaţia lui.
Eu am făcut o listă cu câţiva dintre persoanele de valoare din mediul economic şi social pe care le cunosc şi pot să îi îndrum pe studenţi, la cerere, către acestea. În plus, voi alcătui un ghid pe care să îl ofer îndrumătorului din firmă şi îl voi instrui pe acesta cum să lucreze cu fiecare student.
Numele celui de-al doilea îndrumător va apărea pe coperta şi pe pagina de titlu a lucrării, alături de numele profesorului. Îndrumătorul din firmă va fi invitat să vină la susţinerea lucrării şi va putea face evaluarea studentului, alături de profesorul coordonator, pe care să o comunice comisiei.

Oradea, la 8 noiembrie, 2008