duminică, 30 ianuarie 2011

Prezentați persoanele în cadrul lucrării de licență


În cadrul lucrării de licență este indicat ca studenţii să prezinte cât mai multe lucruri despre persoanele la care fac referire sau despre activitatea cărora scriu în lucrare.
Persoanele pe care studenţii să le prezinte
pot fi dintre:
·         Personalităţi
·         Manageri
·         Angajaţi
·         Şefi
·         Lideri
·         Mentori
·         Profesionişti
·         Politicieni
·         Persoane de succes
·         Persoane model
Necesitatea de a prezenta persoanele
este dată de:
·         nevoia ca lucrarea să fie actuală, adică puternic conectată la realitatea cotidiană și organizațională din care fac parte oamenii descriși în lucrare
·         nevoia generală de a cunoaşte persoane pe care să le urmăm şi în care să credem, nevoia de modele, nevoia de repere.
·         persoanele care se vor vedea descrise in lucrare vor avea o motivație mai puternică să îi ajute pe studenți, să le ofere informații mai actuale și mai reale.
Studenţii să se prezinte pe sine
De asemenea, este necesar ca în introducerea lucrării, studentul să îşi ataşeze propriul CV, într-un format prescurtat.

Niciun comentariu: