sâmbătă, 28 aprilie 2012

Activitatea ştiinţifică a studentilor


Activitatea ştiinţifică a studenţilor este un deziderat... pentru profesori. Aparent, studenţii nu sunt interesaţi de activitatea ştiinţifică şi nu îşi promovează realizările ştiinţifice, nu se străduie să le realizeze, nu fac eforturi să le fie recunoscută.

Am asistat recent la lucrările unei comisii de selecţie a studenţilor, în care activitatea ştiinţifică era unul dintre criteriile care se puncta cu 1/10 din punctajul final. Am fost uimit să observ uşurinţa şi resemnarea cu care studenţii acceptau: „Nu am avut activitate ştiinţifică”, deşi ştiau că pierd 10 puncte din 100.

Îmi propun să fac mai mult pentru ca studenţii să nu fie în situaţia de a recunoaşte că nu au avut activitate ştiinţifică.

Eu socotesc că studenţii au un început de activitate ştiinţifică, atunci când învaţă şi îşi adăugă propriile lor idei la ideile citite sau achiziţionate de la alţii. Atunci când fac lucrări, referate, cercetări. Şi ştiu că fac aşa ceva. Cred că acest început trebuie dus mai departe şi cred că profesorii trebuie să îşi aducă o mare contribuţie în a ajuta studenţii să treacă peste acest început. O dată trecut pragul de debut în activitatea ştiinţifică va fi mult mai uşor pentru studenţi să continue.

Desigur că există produse ale activităţii ştiinţifice consacrate, ca articolele ştiinţifice, cărţile, invenţii şi brevete. Nu are nimeni pretenţia de la studenţi să breveteze sau să inventeze chestii noi. E suficient să facă un inventar al ideilor pe o temă şi să îşi adauge propriile idei la aceasta. 

luni, 9 aprilie 2012

Departamentele universitare

Prezint în continuare un scurt material referitor la departamente extras din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 şi din Carta Universităţi din Oradea.
Am făcut această sinteză la începutul anului universitar 2011/2012, când am candidat la poziţia de director de departament. Planul managerial pe care l-am realizat atunci îl puteţi vedea aici.

Departamentul:
 • asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii din unul sau mai multe domenii ale ştiinţei;
 • organizează şi coordonează activitatea din învăţământ şi de cercetare ştiinţifică;
 • poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, şcoli post universitare şi extensii universitare;
 • include personal didactic titular, cercetători, proiectanţi, personal didactic auxiliar, personal nedidactic;
 • este condus de către Consiliul Departamentului, prezidat de Director.


În Universitatea din Oradea pot funcţiona structuri care asigură valorificarea tuturor activităţilor de cercetare ştiinţifică, proiectare, servicii, dezvoltare şi formare, ca de exemplu:
 • centrele de consultanţă;
 • centre de transfer tehnologic;
 • incubator tehnologic şi de afaceri;


Consiliul Departamentului nostru cuprinde cinci membri, inclusiv Directorul de Departament. Membrii au fost aleşi prin vot universal, direct şi secret.
Consiliul Departamentului are următoarele atribuţii:
 • Propune planurile de învăţământ;
 • Propune coordonatorii pentru programele de studii;
 • Propune înfiinţarea de noi programe de studii;
 • Aprobă şi evaluează fişele disciplinelor de studii;
 • Fundamentează şi propune cifrele de şcolarizare pentru programele pe care le coordonează;
 • Stabileşte modalităţile de evaluare a pregătirii studenţilor în acord cu normele generale aprobate de Consiliul Facultăţii;
 • Analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a studiilor pentru programele de studii şi disciplinele pe care le coordonează;
 • Întocmeşte anual statele de funcţii;
 • Propune stabilirea de acorduri de colaborare;
 • Evaluează activitatea cadrelor didactice şi a personalului;
 • Propune sancţiuni şi recompense;
 • Participă la organizarea concursurilor;
 • Propune componenţa comisiilor de examen;
 • Avizează materialele didactice elaborate de membrii departamentului.

Sunt blogger

Sunt blogger din 2007. Am mai multe bloguri tematice, canale de comunicare cu lumea.

Pe două din ele le prezint explicit:

Primul dintre ele se numeşte Efervescenţe şi îl găsiţi la adresa http://efervescentze.blogspot.com. Îl folosesc pentru a comunicare şi a disemina resurse educaţionale pentru studenţi şi pentru cei interesaţi de management, marketing, vânzări şi relaţii cu clienţii.

Cel de-al doilea blog se numeşte Trandafiri- resurse pentru profesori şi este o formă de comunicare şi de distribuire a resurselor educaţionale pentru profesori. Adresa este http://pentruprofesori.blogspot.com. Dacă vreţi acces aici, cereţi-mi.

Consider că utilizarea blogurilor este un  deziderat educaţional, managerial şi comunicaţional.

Am îndrumat lucrări care promovau utilizarea blogului ca instrument de marketing educaţional. I-am încurajat pe studenţii cu care lucrez să îşi facă bloguri şi să se exprime utilizând toate instrumentele pe care Internetul şi tehnologia informaţională li le pune la dispoziţie. Am nişte experienţe minunate cu blogurile utilizate în educaţie atât de către mine cât şi de către nişte oameni buni cu care lucrez.

Continui să scriu pe bloguri. Continuaţi să mă urmăriţi. Mulţumesc!

Update decembrie 2014:

Am decis să adun toate postările de pe toate blogurile mele pe acest blog personal.

Există o funcție prin care blogurile pot fi exportate și pe care am folosit-o recent.