duminică, 30 iunie 2013

Şapte niveluri de cunoaştere a Marketingului

Marketingul este un domeniu al cunoaşterii, să zicem că al cunoaşterii economice. Studenţii şi toţi cei care vor să facă progrese în cunoaşterea sa îl abordează fie din perspectivă teoriei, fie din perspectiva practicii, fie din perspectiva filosofiei marketingului, fie din alte perspective. Ca în orice domeniu, cu cât sunt mai multe perspective de abordare a sa, cu atât mai aprofundat poate fi cunoscut domeniul respectiv.

Nivelurile de cunoaştere a Marketingului pot fi considerate secvenţial, în spirală sau aleator. Considerându-le secvenţial, adică precum urcatul pe trepte, se poate înţelege că la nivelul 2 se poate ajunge după ce ai trecut de nivelul 1, ceva asemănător cu jocurile pe calculator. Considerându-le în spirală, apreciez că cunoaşterea marketingului are anumite rutine, care se repetă. O rutină este parcurgerea a două sau mai multe niveluri succesive, nefiind necesar să fie toate pentru a reveni la un nivel inferior. În abordarea aleatorie cel care vrea să cunoască marketingul poate începe oricând din oricare nivel, dacă vine de pe niveluri apropiate de cunoaştere din alte domenii ale ştiinţei.

Nivelul conceptual
Acesta este nivelul de cunoaştere cerut studenţilor din anul I. Ei trebuie să se aprovizioneze cu cuvinte şi idei, să înţeleagă conceptele, să le recunoască în texte şi în practică, să poată să le exemplifice, să le poată corela între ele şi să le pună într-o ordine în acelaşi cadru conceptual.

Nivelul practic
Acesta este nivelul de cunoaştere al marketingului pe care îl au profesioniştii domeniului, cei care lucrează în domenii de marketing, în publicitate, în vânzări, în cercetarea de marketing. Profesioniştii din aceste domenii au o experienţă practică consistentă şi un câmp de relaţii foarte extins care le permite să cunoască mai mult decât practica pe care ei o fac, pot înţelege practica marketingului pe care o fac şi alţii din branşă sau din reţeaua lor de parteneri. Cunoaşterea la acest nivel se caracterizează prin faptul că profesioniştii domeniului cunosc şi aplică metodele, tehnicile şi instrumentele de marketing şi, în plus, pot adapta aceste instrumente pe specificul unor situaţii noi.

Nivelul integrator
La acest nivel, cunoaşterea marketingului este mult uşurată de existenţa unui „big picture” adică a unei imagini generale de ansamblu. Se poate înţelege mult mai uşor marketingul după ce se cunosc alte funcţii ale organizaţiei, cea operaţională, cea financiar – contabilă, cea de management al resurselor umane. Acest nivel de cunoaştere este propriu, în general, absolvenţilor de licenţă sau studenţilor din anul I de la masterat.
 
Nivelul de valoare adăugată
La acest nivel cunoscătorii pot inventa sau propune dezvoltarea de noi concepte, de noi metode şi instrumente care să descrie situaţii noi. Cei care sunt angajaţi în efortul de cunoaştere la acest nivel pornesc de la teoria clasică a domeniului şi, pe baza unei înţelegeri profunde a situaţiei prezente sau viitoare, elaborează noi elemente utilizate în procesul de cunoaştere. Acesta ar trebui să fie nivelul de cunoaştere al celor care finalizează masteratul sau sunt la doctorat. 

Nivelul creativ
La acest nivel cunoaşterea devine un joc care poate fi bazat pe scenarii şi premise (precum un joc de șah) sau poate fi bazat pe lumină, culoare, costume, dans şi coregrafie (mă gândesc la Carnavalul de la Rio). Limitele domeniului devin foarte permisive, ele încetează a fi limite şi devin doar repere. La acest nivel, cei angajaţi în efortul de cunoaştere se mişcă cu o extrem de mare dezinvoltură în domeniile ştiinţei şi în zone ale realităţii dintre cele mai diverse şi divergente, de exemplu, în piaţa actuală, în istorie, în viitor, în domenii ale multor științe (sociale, economice, ale naturii, ale tehnologiei, în ştiinţa despre ştiinţă) în mediul online pe site-uri şi reţele sociale, pe telefoane inteligente şi tablete sau în mediul de observare furnizat de ochelarii de la Google. La acest nivel deja, cerințele etice ale cunoaşterii devin mult mai necesare, ajungând să fie stringente. 

Nivelul critic, revoluţionar
Este nivelul la care, unii contestă marketingul şi actualul stadiu de cunoaştere a sa. Este un nivel superior pentru că se bazează pe cunoaştere superioară, nu pe lipsa cunoaşterii. Este un nivel caracterizat prin descompunerea şi recompunerea cunoaşterii, un nivel de revoluţie ştiinţifică. Este un nivel la care cei angajaţi în efortul de cunoaştere pun sub semnul întrebării modelele şi presupoziţiile împământenite de cunoaştere şi de acţiune a marketingului şi inventează modele noi, cărora nu neapărat le vor mai spune marketing. Este un nivel de schimbare a paradigmelor, o schimbare fundamentală a modului de percepere a marketingului.

Mă gândesc că, peste două sute de ani, oamenii vor găsi alte mecanisme de alocare a resurselor în societate, nu neapărat piaţa şi sistemul capitalist. (Sper din toată inima că nici comunism nu va fi!) 
 
Nivelul absolut
La acest nivel, cunoaşterea este absolută. Cunoaşterea este lumină iar cuvintele încetează să ne mai ajute pentru a o descrie. Nivelul acesta este accesibil doar sfinţilor, a celor luminaţi de Dumnezeu. Nu pot să dau mai multe detalii despre el pentru că încă nu am aflat de la nimeni ce este acolo sus.

marți, 18 iunie 2013

Cum poți să îţi sporeşti semnificativ eficienţa învăţării?

Învăţarea este meserie frumoasă pe care studenţii trebuie să o deprindă. Iată câteva idei pentru o mai uşoară deprindere.

Lipeşte cât mai mult etichete pe ceea ce înveţi
Conţinuturile, adică ceea ce înveţi, pot fi considerate aidoma unor fişiere într-un calculator. La fel cum organizezi fișierele într-un calculator sunt organizate conţinuturile în mintea ta.
Similar, gândiţi-vă la totalitatea produselor dintr-un supermarket, din Carrefour, de exemplu. Oare cum îşi organizează Carrefour zecile de mii de produse din depozite, din rafturi şi din ofertă? Vreau să asociaţi răspunsul la această întrebare cu situaţia organizării conţinuturilor în procesul de învăţare.


O etichetă este un semn asociat unui conținut


În domeniul IT se folosesc aşa numiţii indecşi, adică nişte elemente care ajută indexarea fişierelor şi a informaţiei. Un program eficient de căutare utilizează indecşii pentru a găsi informaţia sau fişierul dorit. Un index este o etichetă (în limba engleză tag) care, ca orice etichetă, este asociată unui conţinut.

Prima etichetă a oricărui conţinut este cuvântul însuşi care denumeşte acel conţinut. O altă etichetă ar putea să fie un nume – propriu sau un nume de marcă, un cod - numeric sau alfanumeric (de exemplu, un cod cu bare), o pictogramă, o poză sau chiar o mascotă – adică o reprezentare tridimensională a unui obiect. Alte etichete pe care le folosim în cunoaşterea comună sunt însuşirile obiectelor, mai ales acelea care le disting de obiectele similare. Spunem „rochia cea neagră”, „costumul cel nou” sau „grasul acela…” şi ştim la care obiect al cunoaşterii ne referim

Ştim din experienţa de zi cu zi că oamenii folosesc aceleaşi cuvinte pentru a descrie lucruri diferite, cu alte cuvinte etichetele sunt mai degrabă ale oamenilor decât ale obiectelor. Fiecare om este titularul sistemului său propriu de etichete şi etichetare. Realitatea unei persoane poate fi descrisă ca fiind propriul ei sistem de etichetare a lumii. Sistemul de etichetare este, de fapt, o teorie. Karl Popper spunea că o teorie reprezintă plasa (adică năvodul) în care oamenii capturează realitatea lumii din jurul lor.

Aşadar, pentru a învăţa mai bine, foloseşte cât mai multe etichete pentru a indexa obiectele cunoaşterii, conţinuturile pe care le înveţi. În primul rând, foloseşte multe cuvinte. Desigur că, trebuie să le achiziţionezi, să le înţelegi, să le pătrunzi sensul, să le pui în relaţie unele cu celelalte.


Obișnuiește-te să reorganizezi conținuturi, întâi reorganzează etichetele

În al doilea rând, obişnuieşte-te să le desenezi, să le organizezi în scheme, tabele, grafice, diagrame şi alte elemente de analiză ale conţinuturilor. Prin organizarea cuvintelor în tabele, le conferi o nouă ordine, un nou mod de organizare a obiectelor cunoaşterii pe care cuvintele le descriu. Ordinea, colecţia, relaţiile dintre cuvinte şi conţinuturi reprezintă alte etichete.

Mai poţi să asociezi conţinuturilor etichete vizuale ca poze, pictograme, simboluri iconice. Programele de calculator au aşa ceva, fiecare program are pictograma lui proprie compusă din forme, culori, tipuri de fonturi, unele au chiar şi animaţie pentru aceste elemente.

Poţi încerca să dezvolţi un sistem de etichetare a conţinuturilor pe culori. Asociază cuvintelor importante din cursuri culoarea roşie, caracteristicilor lor culoarea albastră, numelor de autori culoarea galbenă ş.a.m.d. S-ar putea să poţi învăţa mai uşor aşa.

Etichetele sonore

Un alt sistem de etichetare a conţinuturilor se bazează pe etichetele sonore. Cercetătorii au arătat că oamenii reţin numerele de telefon rostindu-le şi reamintindu-şi sunetele rezultate în urma rostirii cuvintelor care compun numerele. Până la urmă orice cuvânt are, pe lângă amprenta scrisă şi o amprentă sonoră. Ne putem uşor aduce mai uşor aminte de cuvintele din curs dacă le rostim cu voce tare, sunetul rezultat în urma rostirii cuvântului reprezintă o etichetă suplimentară asociată conţinutului de cunoaştere respectiv.

Trec în continuare în revistă şi alte etichete: nume proprii, branduri, coduri, simboluri şi semnificaţii, metafore, asocieri, ordinea sau contextul în care plasăm un anumit obiect al cunoaşterii.


Brandul în marketing este o etichetă

Insist puţin pe noţiunea de brand. În marketing, brandul este semnificația asociată unui produs, de obicei, oferit spre vânzare. Este elementul distinctiv al produsului, este ceea ce scoate un produs din mulţimea de produse similare şi îl urcă pe un podium imaginar din mintea consumatorilor. În lumea aglomerată de astăzi şi oamenii îşi dezvoltă branduri, făcând un efort conştient de a îşi asocia anumite etichete.

Aşadar, putem spori semnificativ rezultatele şi eficienţa învăţării lipind (de fapt, asociind) cât mai multe şi relevante etichete pe conţinuturile învăţate şi creându-ne propriul sistem de etichetare, îndelung utilizându-l şi continuu perfecţionându-l. 

Învaţă cu toate simţurile

Un alt mod de a spori semnificativ eficienta învăţării este să înveţi cu toate cele cinci simţuri: văz, auz, miros, pipăit, gustat.

Tradiţional, învăţarea este considerată rezultatul citirii unor conţinuturi scrise. Citirea este o modalitate de acces la cunoaştere prin intermediul simţului vizual. Atunci când citeşti cu voce tare, însă, mai foloseşti un simţ, cel auditiv. Multe dintre lecţiile (de fizică, chimie, mecanică etc.) pe care le-am făcut la şcoală foloseau ca instrumente didactice obiecte fizice pe care e puteam pipăi, manevra, experimenta, pune în funcţiune etc. Nu aş fi înţeles cum funcţionează mecanismul bielă – manivelă dacă nu l-aş fi văzut funcţionând. Nu aş fi înţeles noţiunea de magnetism dacă nu aş fi văzut pilitura de fier atrasă de magnet. Nu aş fi înțeles dispersia luminii printr-o prismă şi m-aş fi uitat şi acum ca prostul la curcubeu, fără să înţeleg cum funcţionează mecanismul de dispersie a luminii în cele şapte culori.

Dumnezeu ne-a dat simţuri pentru a accesa realitatea, aşa că să le folosim!

Încă nu ştiu cum aş putea folosi mirosul şi gustatul pentru învăţare, dar mă gândesc să inventez o nouă tehnologie de tipărire a cursurilor, cu conceptele de marketing scrise cu litere comestibile în format 3D cu o aromă inconfundabilă şi persistentă. Astfel, la finalul unui curs sau a unei sesiuni de învățare, studenții ar pleca acasă sătui, cu burta plină, rostind cu voce tare „A fost delicios!”.

Cum să îţi sporeşti semnificativ eficienţa învăţării?

Învăţarea este meserie frumoasă pe care studenţii trebuie să o deprindă. Iată câteva idei pentru o mai uşoară deprindere.

Lipeşte cât mai mult etichete pe ceea ce înveţi
Conţinuturile, adică ceea ce înveţi, pot fi considerate aidoma unor fişiere într-un calculator. La fel cum organizezi fișierele într-un calculator sunt organizate conţinuturile în mintea ta. Similar, gândiţi-vă la totalitatea produselor dintr-un supermarket, din Carrefour, de exemplu. Oare cum îşi organizează Carrefour zecile de mii de produse din depozite, din rafturi şi din ofertă? Vreau să asociaţi răspunsul la această întrebare cu situaţia organizării conţinuturilor în procesul de învăţare.

miercuri, 12 iunie 2013

Noul sediu al Facultății de Științe Economice

pe șapte nivele supraterane si doua subterane
Noul sediu va face ca facultatea să fie:
- un centru comunitar, un centru de resurse pentru comunitate, un centru de afaceri
- un loc în care firmele vor face training cu angajații lor
- o interfață intre mediul universitar și mediul de afaceri - instituțional
- un sediu pentru incubatoare de afaceri, inclusiv pentru firmele studenților
- un simbol arhitectonic pentru Universitatea din Oradea in secolul XXI
- un stabiliment ecologic, in care sa se înglobeze constructiv cele mai noi tehnologii energetice, ecologice, IT, etc.
Nivelul Minus Doi
Parcare subterană.

Nivelul Minus Unu
Magazine: papetărie, alimente, librărie, IT, farmacie
Unități de servicii pentru studenți si pentru comunitatea universitara:
- bănci
- companii de telefonie
- servicii de copiere, legare, reciclare hârtie
- servicii de igienă
- servicii medicale
Aceste firme vor fi în chirie.

Nivelul 0- parter
Sală de conferințe/ Sala festivă / Aula Magna:
- pe care o va folosi facultatea
- o vor putea folosi si firmele pentru evenimente de lansări de produse și servicii pentru clienții lor
Incubatoare de afaceri
Centre de cercetare:
Centrul de cercetări de marketing
Centrul de resurse pentru agenții de vânzări
Centrul pentru Formarea și Perfecționarea Managementului Resurselor Umane
Internet Cafe
Spații mari, de acces care pot fi folosite și pentru așteptare

Nivelul 1 - pentru administrație
Secretariat
Decanat
Centrele de contact cu studenții
Centru de voluntariat
Sedii pentru organizații studențeștii
E Kioskuri – conectate la secretariat, care sa ofere informații studenților
Mese si scaune pentru așteptare

Nivelul 2 -pentru licență
Sali de curs si seminar pentru licență
Birouri ale îndrumătorilor si unora dintre profesorii implicați

Nivelul 3- pentru masterat
Sali de curs si seminar pentru masterat
Birouri ale îndrumătorilor si unora dintre profesorii implicați


Nivelul 4 - pentru doctorat
Săli de curs si seminar pentru doctorat
Birouri ale îndrumătorilor si unora dintre profesorii implicați


Nivelul 5- pentru managementul colegialCatedre, birouri, săli pentru activități ale profesorilor- sala de consiliu, comisii


Nivelul 6 - pentru producția și distribuția de cunoaștere
Sala de lectură, laboratoare multifuncționale, centre de resurse, studiouri TV, radio


Nivelul 7- pentru interacțiuni și prestigiu
La etajul acesta întreg etajul va fi mobil se va roti cu o viteză de două rotații pe oră în jurul axei sale, va oferi o panoramă asupra întregului campus universitar și a orașului Oradea
Restaurant, cafeteria, loc de socializare, locuri de luat masa, săli pentru evenimente universitare și pentru oaspeți

sâmbătă, 1 iunie 2013

Regulamentul oficial al finalizării studiilor de licență și de masterat la Universitatea din Oradea

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat valabil începând cu anul univ. 2012/2013 îl găsiți aici.