marți, 18 iunie 2013

Cum să îţi sporeşti semnificativ eficienţa învăţării?

Învăţarea este meserie frumoasă pe care studenţii trebuie să o deprindă. Iată câteva idei pentru o mai uşoară deprindere.

Lipeşte cât mai mult etichete pe ceea ce înveţi
Conţinuturile, adică ceea ce înveţi, pot fi considerate aidoma unor fişiere într-un calculator. La fel cum organizezi fișierele într-un calculator sunt organizate conţinuturile în mintea ta. Similar, gândiţi-vă la totalitatea produselor dintr-un supermarket, din Carrefour, de exemplu. Oare cum îşi organizează Carrefour zecile de mii de produse din depozite, din rafturi şi din ofertă? Vreau să asociaţi răspunsul la această întrebare cu situaţia organizării conţinuturilor în procesul de învăţare.


În domeniul IT se folosesc aşa numiţii indecşi, adică nişte elemente care ajută indexarea fişierelor şi a informaţiei. Un program eficient de căutare utilizează indecşii pentru a găsi informaţia sau fişierul dorit. Un index este o etichetă (în limba engleză tag) care, ca orice etichetă, este asociată unui conţinut.

Prima etichetă a oricărui conţinut este cuvântul însuşi care denumeşte acel conţinut. O altă etichetă ar putea să fie un nume – propriu sau un nume de marcă, un cod - numeric sau alfanumeric (de exemplu, un cod cu bare), o pictogramă, o poză sau chiar o mascotă – adică o reprezentare tridimensională a unui obiect. Alte etichete pe care le folosim în cunoaşterea comună sunt însuşirile obiectelor, mai ales acelea care le disting de obiectele similare. Spunem „rochia cea neagră”, „costumul cel nou” sau „grasul acela…” şi ştim la care obiect al cunoaşterii ne referim

Ştim din experienţa de zi cu zi că oamenii folosesc aceleaşi cuvinte pentru a descrie lucruri diferite, cu alte cuvinte etichetele sunt mai degrabă ale oamenilor decât ale obiectelor. Fiecare om este titularul sistemului său propriu de etichete şi etichetare. Realitatea unei persoane poate fi descrisă ca fiind propriul ei sistem de etichetare a lumii. Sistemul de etichetare este, de fapt, o teorie. Karl Popper spunea că o teorie reprezintă plasa (adică năvodul) în care oamenii capturează realitatea lumii din jurul lor.

Aşadar, pentru a învăţa mai bine, foloseşte cât mai multe etichete pentru a indexa obiectele cunoaşterii, conţinuturile pe care le înveţi. În primul rând, foloseşte multe cuvinte. Desigur că, trebuie să le achiziţionezi, să le înţelegi, să le pătrunzi sensul, să le pui în relaţie unele cu celelalte.

În al doilea rând, obişnuieşte-te să le desenezi, să le organizezi în scheme, tabele, grafice, diagrame şi alte elemente de analiză ale conţinuturilor. Prin organizarea cuvintelor în tabele, le conferi o nouă ordine, un nou mod de organizare a obiectelor cunoaşterii pe care cuvintele le descriu. Ordinea, colecţia, relaţiile dintre cuvinte şi conţinuturi reprezintă alte etichete.

Mai poţi să asociezi conţinuturilor etichete vizuale ca poze, pictograme, simboluri iconice. Programele de calculator au aşa ceva, fiecare program are pictograma lui proprie compusă din forme, culori, tipuri de fonturi, unele au chiar şi animaţie pentru aceste elemente.

Poţi încerca să dezvolţi un sistem de etichetare a conţinuturilor pe culori. Asociază cuvintelor importante din cursuri culoarea roşie, caracteristicilor lor culoarea albastră, numelor de autori culoarea galbenă ş.a.m.d. S-ar putea să poţi învăţa mai uşor aşa.

Un alt sistem de etichetare a conţinuturilor se bazează pe etichetele sonore. Cercetătorii au arătat că oamenii reţin numerele de telefon rostindu-le şi reamintindu-şi sunetele rezultate în urma rostirii cuvintelor care compun numerele. Până la urmă orice cuvânt are, pe lângă amprenta scrisă şi o amprentă sonoră. Ne putem uşor aduce mai uşor aminte de cuvintele din curs dacă le rostim cu voce tare, sunetul rezultat în urma rostirii cuvântului reprezintă o etichetă suplimentară asociată conţinutului de cunoaştere respectiv.

Trec în continuare în revistă şi alte etichete: nume proprii, branduri, coduri, simboluri şi semnificaţii, metafore, asocieri, ordinea sau contextul în care plasăm un anumit obiect al cunoaşterii.

Insist puţin pe noţiunea de brand. În marketing, brandul este semnificația asociată unui produs, de obicei, oferit spre vânzare. Este elementul distinctiv al produsului, este ceea ce scoate un produs din mulţimea de produse similare şi îl urcă pe un podium imaginar din mintea consumatorilor. În lumea aglomerată de astăzi şi oamenii îşi dezvoltă branduri, făcând un efort conştient de a îşi asocia anumite etichete.

Aşadar, putem spori semnificativ rezultatele şi eficienţa învăţării lipind (de fapt, asociind) cât mai multe şi relevante etichete pe conţinuturile învăţate şi creându-ne propriul sistem de etichetare, îndelung utilizându-l şi continuu perfecţionându-l. 

Învaţă cu toate simţurile

Un alt mod de a spori semnificativ eficienta învăţării este să înveţi cu toate cele cinci simţuri: văz, auz, miros, pipăit, gustat.

Tradiţional, învăţarea este considerată rezultatul citirii unor conţinuturi scrise. Citirea este o modalitate de acces la cunoaştere prin intermediul simţului vizual. Atunci când citeşti cu voce tare, însă, mai foloseşti un simţ, cel auditiv. Multe dintre lecţiile (de fizică, chimie, mecanică etc.) pe care le-am făcut la şcoală foloseau ca instrumente didactice obiecte fizice pe care e puteam pipăi, manevra, experimenta, pune în funcţiune etc. Nu aş fi înţeles cum funcţionează mecanismul bielă – manivelă dacă nu l-aş fi văzut funcţionând. Nu aş fi înţeles noţiunea de magnetism dacă nu aş fi văzut pilitura de fier atrasă de magnet. Nu aş fi înțeles dispersia luminii printr-o prismă şi m-aş fi uitat şi acum ca prostul la curcubeu, fără să înţeleg cum funcţionează mecanismul de dispersie a luminii în cele şapte culori.

Dumnezeu ne-a dat simţuri pentru a accesa realitatea, aşa că să le folosim!

Încă nu ştiu cum aş putea folosi mirosul şi gustatul pentru învăţare, dar mă gândesc să inventez o nouă tehnologie de tipărire a cursurilor, cu conceptele de marketing scrise cu litere comestibile în format 3D cu o aromă inconfundabilă şi persistentă. Astfel, la finalul unui curs sau a unei sesiuni de învățare, studenții ar pleca acasă sătui, cu burta plină, rostind cu voce tare „A fost delicios!”.

Niciun comentariu: