vineri, 3 ianuarie 2014

Este posibil să aveți doi îndrumători la lucrarea de absolvire

Una din sursele valorii unei lucrări de licență sau de disertație este şi legătura ei cu practica, aplicabilitatea ei imediată, capacitatea acesteia de a reprezenta soluţie la o problemă reală pe care o organizaţie sau o persoană le are în activitatea sa reală de marketing. De aceea, socotesc utilă posibilitatea realizării unui parteneriat în îndrumarea lucrărilor de absolvire ale studenţilor.

Pentru aceasta, studentul poate să aibă un al doilea îndrumător, pe lângă profesorul de la facultate. Cel de-al doilea îndrumător poate fi o persoană din firma sau organizaţia care face obiectul studiului de caz, a părţii aplicative a lucrării de diplomă. Poate fi reprezentantul sau persoana beneficiarului terţ. Poate fi managerul firmei, cel care s-a ocupat de student cel mai mult în cadrul stagiului de documentare sau tutorele de practică din proiectul PRACTeam.

Îndrumătorul din firmă poate orienta studiul de caz – partea aplicativă a lucrării şi poate oferi (sau facilita accesul studenţilor) la informaţiile, datele, cifrele, faptele REALE care dau descrierea realităţilor prezentate la studiul de caz. 

Îndrumătorul din firmă poate ajuta studentul să identifice corect problema la rezolvarea căreia vrea să contribuie prin lucrare şi va beneficia în urma realizării de către student a lucrării. Nu exclud nici posibilitatea de a oferi studentului bani (sau alte semne prin care îi recunoaşte contribuţia) pentru că participă la rezolvarea unei probleme reale din firma sau organizaţia lui.

Numele celui de-al doilea îndrumător poate apărea la secțiunea Introducere și i se va adresa în scris mulțumiri speciale pentru implicarea în procesul de îndrumare, pentru oferirea de sprijin și feed back. Îndrumătorul din firmă poate fi invitat să vină la susţinerea lucrării şi va putea face evaluarea studentului, alături de profesorul coordonator.

Dacă aveți asemenea posibili îndrumători, spuneți-mi! 

Site-ul web al firmei care face obiectul studiului de caz

Atunci când studiul de caz din lucrarea de absolvire se referă la o firmă / o organizație anume, unul dintre elementele de referință este site-ul web al acelei organizații. În general, site-ul de Internet al unei organizații este oglinda în care organizația respectivă își reflectă imaginea, în mod conștient. Cu alte cuvinte, imaginea organizației, așa cum este reflectată ea în oglinda site-ului de Internet, este imaginea pe care organizația însăși vrea să și-o prezinte sau, eventual, cu care este de acord.

Eu sugerez ca să analizați critic această oglindă, adică să aveți propuneri de îmbunătățire a marketingului care să se refere și la site-ul de Internet sau la prezența pe Internet a organizației.

Vorbind despre prezența pe Internet, ne interesează și prezența organizației pe social media, existența unor instrumente și a unor interfețe online pentru interacțiunile și relațiile cu publicul interesat.