sâmbătă, 22 martie 2014

Cerinţele privind formatarea textului și de împărțire a textului în paragrafe

În realizarea lucrării de absolvire este necesar să se respecte regulile de scriere corectă în limba română, regulile de gramatică, să se folosească în mod corect semnele de punctuaţie şi diacriticele.

Mare atenţie la regulile de ortografie!
După cuvânt nu se lasă spaţiu înainte de semnul de punctuaţie.
Spaţiul se lasă după semnul de punctuaţie, în partea dreaptă a acestuia. 
Peste tot în lucrare se vor folosi diacritice. Diacriticele sunt literele româneşti: ă, î, â, ş, ţ. Textele luate de pe Internet, în general, nu conţin diacritice. Orice text de pe Internet, va trebuie formatat pentru a fi adus la forma necesară pentru a fi pus în lucrare.

Cerinţe privind paragrafele
Fiecare paragraf să înceapă la stânga, la începutul paginii, fără alineat. Alineatul este distanţă între marginea din stânga a paginii şi începutul primului rând din paragraf. În loc de alineat să se folosească spaţierea între paragrafe. Dacă după fiecare paragraf va fi o distanţă de 6 puncte, paragraful va fi evidenţiat ca bloc de text distinct, individualizându-se în raport cu textul.

Pentru aceasta se va parcurge următoarea procedură: 
 • se selectează paragraful
 • se selectează comanda Format Paragraph
 • în fereastra care se deschide, la opţiunea Spacing se va bifa After 6 pt. 
 • La Before, trebuie să fie 0 pt, nu Auto. 
Rezultă un spațiu dintre paragrafe. Acesta asigură individualizarea paragrafului în contextul paginii şi astfel, la scrisul pe calculator nu mai este nevie de alineat. Se economisește spațiu și se ușurează citirea.

Fiecare paragraf să conţină o idee. 
Fiecare idee să aibă ori o propoziție concentratoare a idee ori un cuvânt- cheie. Este recomandat ca în cadrul fiecărui paragraf, propoziția sau cuvântul cheie să fie boldat, adică evidențiat aldin. 

Patru - șapte paragrafe pe o pagină
Pe o pagină să fie maxim şapte paragrafe. Paragrafele mici, de unul - două rânduri, sunt greu de urmărit, fragmentează atenţia cititorului şi îl împiedică să urmărească cursivitatea unei argumentaţii.

Pentru a realiza o bună lucrare de absolvire e nevoie de ACCES

Cu alte cuvinte, studentul îndrumat trebuie să aibă acces la Internet, la biblioteci și la firme.
Accesul este o resursă, știm asta.

Este necesar ca fiecare student să aibă acces în permanență la Internet. Studentul are nevoie de acces la Internet pentru ca:
 • să poată comunica cu îndrumătorul pe mail;
 • să poată accesa grupul de discuții a colegilor (pentru a cere indicații, lămuriri etc), să poată accesa platforma electronică distance.uoradea.ro şi / sau site-ul de disciplină;
 • să facă sesiuni de navigare prelungită pe Internet pentru se documenta şi a identifica elementele de interes pentru tema lucrării sale. 
Este necesar, de asemenea, ca fiecare student să aibă acces la biblioteci. Am identificat mai jos câteva din bibliotecile din Oradea, în cadrul cărora studenţii se pot documenta:

 • Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Biblioteca Judeţeană
 • Alte biblioteci din Oradea, ale unor instituții sau ale unor școli sau universități:
  • Biblioteca Casei Corpului Didactic
  • Biblioteci ale liceelor, şcolilor, unităţilor economice
  • Biblioteca Universităţii Emanuel, Partium, Agora
 • Biblioteci din alte centre universitare, de exemplu 
  • Biblioteca Centrală Universitară din Cluj Napoca, Timişoara
  • Biblioteci accesibile online, de exemplu Biblioteca ASE Bucureşti 

Și pentru că uneori este necesar ca studenții să dovedească accesul la biblioteci studenții vor prezenta îndrumătorului, la cerere, permisul la Biblioteca UO vizat la zi. Sau, și mai bine, vă rog să încărcați poza permisului de bibliotecă pe site-ul personal.

Numerotarea paginilor lucrării de absolvire

Regula este că paginile lucrării de absolvire se numerotează. Sugerez ca numărul de pagină să fie scris în josul paginii, pe mijloc sau în partea dreaptă.

Atunci când numerotați paginile să aveți în vedere următoarele:

Coperta lucrării nu se numerotează. Fie că este cartonată, fie că este folie transparentă și o pagină cu rol de copertă imediat după folie, coperta nu se numerotează. Coperta are pe mijlocul ei sintagma „Lucrare de licență” sau, după caz, „Lucrare de disertație”, și nu titlul lucrării.

După copertă urmează o pagină goală. Aceasta are numărul 1 dar nu se numerotează.

După pagina albă urmează pagina de titlu a lucrării. Aceasta seamănă cu coperta doar că în loc de sintagma „Lucrare de licență” este scris titlul lucrării. Pagina de titlu are numărul 2 dar nici ea nu se numerotează.

După pagina de titlu urmează cuprinsul lucrării. Acesta deja se numerotează, are numărul de pagină 3.
Imediat după cuprins urmează prezentarea autorului sau a autoarei care are numărul de pagină 4 sau 5, depinde dacă cuprinsul are una sau două pagini.

Apoi introducerea, la pagina 5 sau 6.

Mai departe, toate paginile se numerotează.

Numerotarea se face automat, de către editorul de text, desigur.


Vă doresc numerotare plăcută. 

Patru instrumente necesare în procesul de realizare a lucrării de absolvire

în relația cu îndrumătorul

Emailul personal
pe Gmail.
Userul de Gmail asigură accesul la alte funcții Google pe care îndrumătorul le folosește, de exemplu Google+, Google Scholar, Google Alerts, Google Sites, Blogger șamd. Totodată cu userul de Gmail poț avea acces la alte programe care rulează online cum ar fi Pinterest, Feedly, Youtube. 

Site-ul personal pe Google
La pagina portofoliu didactic, veți face o pagină distinctă, având formatul File Cabinet. La acea pagină vă rog să îi dați acces îndrumătorului (cu userul meu de Gmail: dorincoita a rond gmail punct com).
  
Pe acea pagină veți încărca variantele succesive ale lucrării - ultima variantă a fișierului conținând lucrarea de licență trebuind să conțină în denumirea fișierului cuvântul FINAL. Urmărind variantele succesive, îndrumătorul va putea astfel evidenția procesul realizării lucrării.

Pe această pagină, de asemenea, îndrumătorul va putea și el încărca resurse, fișiere, linkuri etc.

Blogul ghidlucrareabsolvire.blogspot.ro
Vă rog să îi marcați adresa pe bara de semne de carte (Bookmark Bar) și să îl consultați frecvent. Totodată, la secțiunea Lucrul împreună, veți găsi postarea referitoare la Formularul de urmărire a interacțiunilor cu profesorul coordonator, pe care vă rog să o completați după fiecare intreacțiune. 

Dosarul conținând referințe la lucrarea de absolvire
Dacă precedentele trei elemente erau bazate pe Internet și pe funcțiile Google de lucru în comun, dosarul personal este unul FIZIC. Un dosar care poate fi din carton, din plastic, o mapă, un caiet mecanic sau un biblioraft.

Vă rog să puneți în dosar toate referințele la lucrare, incluzând notițele pe care le luați la întâlnirile cu îndrumătorul, bilețele, conspecte de lucrări diverse, xeroxuri, listinguri etc.
Ideea unui astfel de document este de a avea în același loc toate notițele necesare pentru a marca și stoca ideile la lucrare.


Dosarul personal îl veți aduce cu voi la întâlnirile pe care le aveți cu îndrumătorul pentru lucrarea de absolvire. 

vineri, 21 martie 2014

Indicații referitoare la titluri

Titlurile se referă la:
 1. Titlul lucrării
 2. Titlurile de capitole și subcapitole
 3. Titlurile intermediare din conținutul materialului scris care nu apar în cuprins.
Titlul lucrării apare pe Pagina de titlu.Orice material scris trebuie să aibă un titlu. Acesta va fi menţionat pe pagina de titlu, adică pe prima pagină a documentului. Titlul unei lucrări trebuie să aibă mai multe caracteristici dintre care amintim:
 • este o scurtă descriere a lucrării care arată despre ce este vorba în lucrare
 • conţine lămuriri - arată implicit sau explicit unde este plasată lucrarea in cadrul teoriei unei discipline sau poate arăta chiar de care disciplină ţine lucrarea
 • este un element de marketing care trebuie să stârnească interesul cititorilor
Recomandări privind titlul lucrării
 • Să aibă un caracter clasic, mai degrabă sobru.
 • În cazul lucrărilor care au studiu de caz: să se particularizeze pe studiul de caz. De exemplu, în cazul lucrărilor de licenţă, în loc de Politica de produs turistic, un titlu bun ar fi Politica de produs turistic pe exemplu agenţiei de turism Voyage Air Travel SRL Oradea.
 • Să conţină cuvinte cheie din conţinutul lucrării
 • Să aibă maxim zece cuvinte
 • Să conţină cuvinte sau expresii actuale, vehiculate în mediile de specialitate
 • Să conţină elemente „cârlig” care să „agaţe” atenţia unui cititor saturat cu generalităţi şi să îi stârnească interesul
Recomandări privind titlurile de capitol și subcapitol
 • Să înceapă fiecare pe o pagină nouă.
 • Să conțină sintagma "Capitolul 1. " (2, 3, după caz).
 • Să nu fie numerotate cu funcția de numerotare automată din editorul de text.
 • Să fie scris cu prima literă majusculă, precum propozițiile care încep cu prima literă mare.
 • Doar în limba engleză titlurile se scriu cu prima literă majusculă de la fiecare cuvânt, în limba română majuscula se folosește doar la primul cuvânt din titlu. 
 • După titluri nu se pune punct.
 • Mare atenție să nu fie greșeli în titlu!!! De exemplu, litere lipsă, spații lipsă, căsuțe în loc de diacritice, diacritice lipsă, cratime puse greșit etc. 
 • Formatați titlurile de capitol cu stilul Heading 1.
 • Aliniați-le la stânga, nu pe mijlocul paginii.
 • Exprimați-le afirmativ, nu interogativ.
 • Nu este recomandat să fie propoziții, adică enunțuri cu predicat. Exemplu de enunț cu predicat: "Capitolul 4. Studiu de caz: SC Exemplu SRL din Oradea desfășoară relații excelente cu clienții".
 • Încadrați-le în domeniul Marketing.
 • Nu le lăsați "orfane" sau "eliptice". Exemplu de titlu orfan: "Capitolul 4. Studiu de caz". Nu-i bun. Ar fi bun dacă ar fi așa: "Capitolul 4. Studiu de caz: Relațiile cu clienții la SC Exemplu SRL din Oradea".
Titlurile de subcapitol sunt acele titluri de nivelul 2 sau 3. 

Recomandări privind titlurile intermediare, acelea care nu apar în cuprins
Este recomandat să aveți titluri intermediare în conținutul lucrării. 
Titlurile intermediare pot fi propoziții, pot fi întrebări sau pot fi cuvinte cheie.
Sugerez să fie evidențiate în text prin:
 • îngroșarea lor (bold sau aldin)
 • punerea lor pe un rînd separat
 • să fie alineate la stânga paginii
 • să aibă spațiu liber înainte
 • să fie lipit de paragraful de dedesupt
Puteți lua modelul tilturilor din această postare.

Structura lucrării de absolvire: De ce să fie structurată lucrarea?

Orice material scris, inclusiv lucrarea de absolvire, trebuie să aibă conținutul structurat pe capitole, subcapitole şi, eventual, sub-subcapitole. Este recomandabil ca structurarea să se facă pe maxim trei nivele de detaliere. Structura lucrării trebuie să fie oglindită în cuprins.

De ce să fie structurată lucrarea?
Pentru că orice material scris care are conținutul nestructurat poate fi foarte greu citit. 

Titlurile şi subtitlurile din cadrul unui material scris au menirea să identifice conținutul materialului, să eticheteze elementele de conținut, să introducă şi să explice cuvintele cheie, să ofere indicii cititorilor referitor la ceea ce se află în conținutul materialului scris, să îl ajute pe autor în procesul de realizare a materialului scris şi să permită căutarea unor informații existente în material. În plus, titlurile pot constitui idei concluzive ale unor părți ale materialului scris, ajutând cititorul să înțeleagă mai ușor concluzia. Când stabiliți titlurile, gândiți-vă la aceste lucruri, mai ales gândiți-vă cum să ajutați cititorul prin titlurile introduse în cadrul materialului scris.

Sugestii pentru verificarea lucrării și eliminarea greșelilor

Pentru a avea certitudinea că lucrarea nu are greșeli, nici în forma ei intermediară și nici în forma finală, înainte de a ajunge la profesorul îndrumător sau înainte de a fi listată, vă recomand următoarele:

Angajați-vă vânători de greșeli
Un vânător de greșeli este o persoană a cărui sarcină este să citească lucrarea cu atenție și să identifice greșelile. Treaba lui este să citească pentru a găsi greșeli și de a aduce la cunoștința autorului sau chiar a le corecta el însuși (sau ea însăși). Nu este necesar ca vânătorul de greșeli să cunoască tema lucrării și nici economie sau marketing. Poate fi un prieten, o prietenă, un frate sau soră mai mic sau mai mare, un coleg sau oricine altcineva știe să citească și să scrie corect în limba română.


Vânătorul de greșeli este o persoană cu mintea odihnită care va vedea greșelile în textul pe care autorul l-a citit de zece ori fără să vadă o greșeală. Un student implicat în scrierea lucrării lui pur și simplu nu poate vedea greșelile. De aceea are nevoie de un ajutor.

Vânătorul de greșeli va identifica virgulele lipsă, paragrafele care sunt diferite de celelalte, va urmări ca textul să fie scris unitar, va vedea dacă toate titlurile sunt scrise la fel, se va asigura că nu sunt prescurtări în text, va mai adăuga virgulițele la ș și la ț și va pune întrebări privind sensul unor fraze sau paragrafe prea lungi. Vânătorul de greșeli va vedea, mai degrabă decât autorul textului, existența dezacordului dintre subiect și predicat sau un infinitiv scris cu doi de i.

Îl puteți alege dintre cei care își exprimă disponibilitatea să vă ajute. Cereți unei persoane care tocmai vă mulțumește că l-ați ajutat într-o problemă anume să vă ajute și ea pe voi citindu-vă lucrarea și corectându-vă greșelile. Veți fi surprinși să vedeți câte greșeli va găsi.

Există câteva greșeli tip pe care studenții le tot fac și pe care profesorul îndrumător s-a săturat să le corecteze. Profesorul îndrumător nu vrea nici să fie vânătorul de greșeli din textele scrise de studenți și nici cititorul unor texte scrise cu greșeli de ortografie sau cu greșeli de exprimare.

Angajați-vă un cititor critic
Spre deosebire de vânătorul de greșeli care nu trebuie să cunoască tema, cititorul critic este avizat referitor la tema lucrării voastre de absolvire. Îl puteți găsi între colegi, între studenții mai mari  de la master sau între absolvenții aceluiași program de studii. De asemenea, persoana din firmă sau din organizația care face obiectul studiului de caz poate fi, foarte bine, cititorul critic. 

Principiul de bază este că beneficiarul terț ar trebui să fie cititorul critic. 

Inutil să spun că profesorul îndrumător va fi cel mai critic cititor. Ideea este să nu fie el singurul.

Astfel, cititorul critic va putea face observații pe fond, va citi ideile și va putea fi de părere că ați greșit sub aspect științific, că ați exagerat sau că ați tras prea repede concluzii în cercetare, că ipotezele cercetării sunt greșite, că obiectivele cercetării nu se potrivesc cu concluziile, că eșantionul nu e reprezentativ, că nu aveți buget la planul de marketing, că ați folosit termeni diferiți pentru a numi același concept, că nu e clară o anumită idee, că concluziile nu sunt relevante, că propunerile de îmbunătățire nu sunt fezabile etc. 

Cititorul critic vă va putea face și sugestii. V-ar putea sugera alte surse suplimentare de bibliografie, v-ar putea oferi materiale din firmă, v-ar putea ajuta metodologic referitor la cercetare, v-ar putea semnala eventualele rezultate ale altor cercetări făcute în același domeniu, ar putea extrage din discuțiile cu voi concluzii mai pertinente sau să vă determine să faceți propuneri mai bune de îmbunătățire.  Ar putea el multe, cu condiția să îl identificați corect, să îl motivați și să gasiți răspunsul la întrebarea: "De ce ar face o persoană avizată efortul de a îmi citi lucrarea și a face observații critice asupra ei?", "Ce câștigă dacă face asta?".

Folosiți corectorul gramatical (spelling) în limba română
Corectorul gramatical este foarte util prin faptul că ne oferă ocazia să corectăm greșelile făcute din neatenție. În cazul în care nu îl aveți instalat pe propriul calculator, instalați-l. În cazul in care nu sunteți în stare din diferite motive să îl instalați, luați lucrarea pe un stick și deschideți fișierul pe unul din calculatoarele de la universitate care are instalat corectorul gramatical, faceți acolo corecțiile si verificarea cuvintelor subliniate cu roșu de corectorul în limba română și mai departe listați forma corectată a fișierului. 
 
Stabiliți ca limba implicită a documentului în care vă scrieți textul lucrării de licență să fie limba română

Asociat corectorului gramatical sunt și opțiunile de auto corecție a textului. Dacă cumva ați lăsat fișierul să fie citit de Word în limba engleză, autocorectorul de text vă va transforma automat „i” adică litera mică i (ca în exemplul: i se pare) în literă mare. Aceasta pentru că limba engleză nu îl are pe i mic în dotare dar îl are pe I mare (“I” înseamnă „eu” și se scrie întotdeauna cu literă mare). De asemenea, autocorectorul transformă automat litera cu care începe cuvântul de după punct în literă mare. Dacă cumva nu este setat documentul să fie citit de Word în limba română, autocorectorul va transforma anumite forme ale cuvântului în cuvântul apropiat în limba engleză (de exemplu, cuvântul „profesor” în “professor”).

Folosiți combinația de taste CTRL+F (control F)
Combinația de taste CTRL + F asigură căutarea unui anumit cuvânt sau șir de caractere în textul lucrării. Eu vă recomand să identificați pentru câteva dintre cuvintele des întâlnite din lucrare forme greșite des întâlnite (de exemplu, truism în loc de turism, marketin în loc demarketing, pt. în loc de pentru, si în loc de și, il în loc de îl, in în loc de în, comuicare în loc de comunicare, intreprindere în loc deîntreprindere, mangement în loc de management etc.) și să le căutați pe parcursul lucrării pentru a găsi toate posibilele locuri în care ați fi putut folosi forma greșită a cuvintelor. De asemenea, combinația de taste CTRL+F este folosită de către profesorul îndrumător pentru a verifica incidența în lucrare a unor cuvinte sau expresii care ar fi trebuit să apară în lucrare sau în câte locuri ați folosit o referință, notă de subsol. Puteți să verificați dacă anumit autor pe care îl menționați la bibliografia generală este citat în textul lucrării și la ce pagină. În plus, combinația de taste CTRL+F se va folosi pentru realizarea indexurilor de termeni și a indexurilor de autori.

Folosiți forma tipărită a lucrării
Pentru a fi mai eficienți în a găsi greșeli atunci când citiți textul cu atenție, vă recomand să listați lucrarea și să faceți evidențierea greșelilor pe listing, adică pe forma tipărită a lucrării. Puteți chiar folosi evidențiatoare colorate sau pixul pentru a încercui greșelile pe care le găsiți, astfel încât să fie foarte vizibile la o răsfoire a lucrării. Ulterior, interveniți pe textul fișierului și corectați toate greșelile găsite pe forma tipărită a lucrării, într-o singură sesiune de lucru!!! Aceasta înseamnă că nu trebuie să vă întrerupeți lucrul pe fișierul conținând textul lucrării atunci când corectați greșelile, pentru că la a doua sesiune de lucru riscați să nu mai știți unde ați rămas și nici care din fișierele lucrării este cel bun.

Nu cumva să lăsați corectarea greșelilor pentru finalul lucrării!!!
Am întâlnit studenți care, pe tot parcursul procesului de realizare a lucrării de licență, scriau textul fără diacritice și spuneau că vor înlocui diacriticele și vor corecta greșelile la sfârșit, înainte ca lucrarea să fie listată. Să nu faceți așa sub nici o formă! Toate formele intermediare ale lucrării pe care mi le prezentați trebuie să nu aibă deloc greșeli (sau să fie foarte puține), cu toate regulile de scriere respectate pe parcurs. Nimeni nu poate să identifice diacriticele lipsă la un document de 80 de pagini, nici măcar un corector de greșeli specializat. Lipsa formei face imposibilă accesul cititorului la conținutul lucrării.

Revedeți lista de verificare a respectării regulilor
Revedeți lista de verificare a respectării regulilor pe care v-o voi pune la dispoziție pe acest blog. Doresc ca fiecare student să verifice această listă înainte de a-și preda lucrarea.

Întrebări fundamentale referitoare la lucrarea de absolvire

O parte din aceste întrebări se pun la începutul realizării lucrării, altele la sfârşitul realizării lucrării, altele pe parcursul realizării lucrării. Studentul trebuie să fie conştient că prin lucrare este necesar să dea răspuns la aceste întrebări. Este foarte probabil ca aceste întrebări să îi fie adresate la susținere de către membrii comisiei.

Întrebările vizează două zone: motivația alegerii temei și valoarea adăugată

Motivaţia alegerii temei lucrării de diplomă
 1. Ce m-a determinat să aleg această temă?
 2. Ce legătură am eu cu tema?
Valoarea adăugată
 1. Ce am adus eu nou la tema tratată?
 2. Care este folosul realizării lucrării pentru mine?
 3. Cine altcineva mai beneficiază de realizarea acestei lucrări?
Vezi și aici.

  Lucrarea ca soluţie la problema cuiva: Principiul beneficiarului terţ

  În procesul de realizare a lucrării bine-ar fi să urmăreștii rezolvarea unei probleme reale căreia îi fac faţă una sau mai multe organizaţii. Prin rezolvarea acestei probleme, sau măcar prin oferirea de sugestii la aceste probleme, poți contribui cu efortul tău la beneficiul unei organizaţii sau persoane din cadrul organizației - așa numitul "beneficiar terţ".

  Dacă faci din lucrarea ta o soluție pentru problema cuiva, lucrarea capătă o miză, o aplicabilitate, ajungând să fie un pas înainte în promovarea teoriei în practică. Ajungi să te faci util acelui terț sau măcar să exersezi procesul de a te face util cuiva.

  Existenţa unui terţ care să beneficieze de pe urma faptului că un student îşi realizează o lucrare, că face o cercetare pe o temă cu aplicabilitate practică, că trebuie să identifice o problemă la care să sugereze soluţii este un alt element de validare a valorii unui material scris, este un element care oferă valoare atât procesului de realizare a lucrării cât şi rezultatului acestui proces, lucrarea de absolvire propriu-zisă.

  Dacă tot faci lucrarea de absolvire, ce-ar fi să o valorici în mai multe feluri?

  Este vorba despre principiul valorificării conținutului lucrării pe mai multe canale de distribuţie. Un alt mod de a spune este "necesitatea diseminării rezultatelor". Sau, "să afle și alții ce am cercetat eu".

  După ce lucrarea a fost realizată (parțial sau total), te rog încarc-o pe site-ul tău personal, la secțiunea Portofoliu didactic. Alternativ, o poți tipări și pune în dosarul fizic (Biblioraftul etc) despre care am vorbit că trebuie să cuprindă toate notițele referitoare la lucrare.

  Ideea acestei postări este de a te conștientiza că poți valorifica rezultatele parțiale ale efortului tău distribuindu-le prin diferite canale de diseminare pentru a ajunge în fața mai multor cititori sau auditori.


  De exemplu, părți din lucrare (concluzii, motivații, unele capitole, unele părți, cercetarea pe care o conține lucrarea etc.) vor putea fi valorificate fie ca teme la alte discipline pe care le faci la facultate, fie ca lucrări pentru sesiunile de comunicări științifice, fie în diferite postări pe Facebook, comunicări, referate, planuri de marketing, planuri de afaceri, proiecte pentru fonduri europene etc.

  Posibilitățile de valorificare a rezultatelor materialului didactic includ articole în reviste sau alte publicații scrise, articole pe blogul personal, pe pagini tematice Google+, comunicări pe grupuri de discuții, articole publicate în revistele interne ale companiilor, articole în publicații studențești etc.

  Avem cel puțin două reviste studențești care cer articole din partea studenților: Revista Excelsior și Revista Principii, avem pagina de Facebook a Departamentului de Management Marketing, avem paginile tematice Google+, avem comunitatea Oameni de Management Marketing de pe Google+. În 23 noiembrie în fiecare an avem sesiunea masteranzilor și doctoranzilor la care se cer lucrări din partea studenților care vor să participe. Avem di tăti.

  Vă rog să folosiți orice ocazie pentru a vă exprima, a vă afirma, a valorifica ceea ce știți și a spune că sunteți de la specializarea Marketing / Management etc., de la Facultatea de Științe Economice din Oradea.

  În plus, sunt rugați să îl notificați pe îndrumător cu ocazia publicării unui material și să postați pe site-ul personal / transmiteți pe email referințele la acesta.

  miercuri, 19 martie 2014

  Site-ul profesional al studentului - instrument folosit în procesul de învățământ

  1. Ce este site-ul profesional al fiecărui student?
  Site-ul profesional al fiecărui student este un instrument modern de comunicare, promovare şi distribuire a informației pus la dispoziție de tehnologia modernă care facilitează foarte mult procesul de învățământ și cunoașterea actorilor implicați în proces, fluxurile de informații educaționale şi oferirea de feed back-ul de către participanți.

  Conceptul de site profesional presupune că  fiecare student va avea o locație online, furnizată de Google în mod gratuit pe care și-o poate personaliza, se poate prezenta pe sine și unde poate să își încarce rezultatele muncii de la facultate sau în legătură cu facultatea.

  Utilizarea site-urilor studenților facilitează foarte mult procesul de învățământ.
  Studentul devine conștient de sine ca subiect educațional, își vede crescând portofoliul didactic și începe să se privească din ce în ce mai mult din exterior, cu ochii evaluatorului sau observatorului. Am mai scris despre site-ul personal al studentului aici.

  Prezint în continuare câteva aspecte legate de site-ul profesional al studentului așa cum le transmit eu studenților, folosind persoana a doua.

  2. Funcţii ale site-ului profesional
  Site-ul tău profesional are următoarele funcţii:
  1. Carte de vizită a ta. Să știe alții cine eşti. Site-ul poate fi instrumentul tău principal de marketing personal. Îl poți folosi în fața ta însuți, a colegiilor de la facultate, a profesorilor, a oamenilor cu care interacționezi pe email sau pe Internet, a tutorelui de practică, a viitorului posibil recruiter al tău, al angajatorului sau al oricărei alte persoane interesate de parcursul tău educațional și personal. 
  2. Portofoliu didactic- o platformă de încarcăre electronică a fişierelor rezultate din activitatea ta la facultate şi în legătură cu facultatea
  3. Instrument de facilitare a comunicării şi a cunoaşterii tale în cadrul grupului de studenţi. Să te cunoască colegii și profesorii ca să comunice cu tine. Poți folosi site-ul ca un instrument de lucru în comun, poți acorda unor utilizatori dreptul de a încărca fișiere pe site-ul tău personal sau poți seta nivelul de permisiune a comentariilor. Vizitatorii site-ului tău îți pot face comentarii. 


  3. Principii în realizarea site-ului tău profesional
  În realizarea site-ului profesional bine ar fi să respecți următoarele principii:

  Controlul total al informaţiei şi accesului
  Studentul- adică TU!!! va deţine controlul total (şi responsabilitatea!!!) asupra informaţiei de pe site, al vizitatorilor pe site şi al accesului la site. Accesul la site poate fi îngrădit publicului larg, este necesar însă ca profesorii şi colegii să aibă acces din raţiuni de comunicare didactică.

  Conţinut propriu
  Pe site-ul propriu se pune conţinut propriu. Adică să nu pui texte copiate din alte surse, decât dacă servesc la argumentarea unei idei proprii şi, oricum, cu indicarea sursei.

  Cât mai multe formate ale informaţiei
  Site-urile pot stoca informaţii în diferite formate: text, poze, audio, video, animaţie etc. Este recomandat ca studenţii să folosească cât mai multe din aceste formate.

  Personalizarea site-ului
  Ai putea să îți personalizezi site-ul cu elemente de identitate proprii: culori, contraste, sigle, simboluri, poze, efecte grafice etc.

  Ortografie, gramatică, netiquette
  Respectă regulile de ortografie şi de gramatică ale limbii române. În plus,respectă regulile de scriere pe Internet. Vezi aicişi aici.

  Exprimare pozitivă
  Este recomandat ca să te exprimi pozitiv, adică în termeni pozitivi. Scrie despre ceea ce ești, despre ce ai făcut, despre ce ai reuşit, despre ce ştii, ce vrei, ce crezi, ce poți şi nu ce NU ești, ce NU crezi, ce NU ai făcut (sau cauzele pentru care nu ai făcut un anumit lucru. Nu interesează pe nimeni de ce nu eşti milionar, believe me!)

  4 Conţinutul site-ului
  Sugerez ca site-ul tău să conțină următoarele pagini:

  4.1 Pagina de prezentare a site-ului
  În această pagină trebuie să apară un mesaj care să argumenteze faptul că site-ul este destinat prezentării tale...., student la specializarea Marketing / Management la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea în faţa profesorilor şi în faţa colegilor şi că va servi ca o platformă de prezentare a documentelor rezultate în urma activităţii didactice şi profesionale a ta ca student.

  4.2 Pagina de prezentare a studentului - “Despre mine”
  care poate să conţină o prezentare narativă, prezintă-te în termenii în care vrei să fii cunoscut de către profesor şi de către colegi. Este necesar ca această pagină să aibă următoarele subpagini:
  • O sub- pagină cu elementele tale importante de identificare
   • Nume, adresă, adresă de e-mail, specializare, an
   • Datele tale de contact
   • Număr de telefon mobil, fix, adresă de e-mail, adresă poştală
   • Eventuale prezențe pe Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn
  • O sub- pagină cu CV-ul în care să apară 
   • Studii
   • Liceul absolvit
   • Alte cursuri pe care le urmezi
   • Eventuale alte facultăţi
   • Competenţe -ce știi să faci
   • limbi străine cunoscute şi la ce nivel 
   • abilităţi de lucru cu computerul (se vor indica softurile folosite, la ce nivel, rezultate care dovedesc abilităţile)
   • permis de conducere- ai așa ceva. Dacă nu, când vei avea?
   • eventuale abilităţi manageriale- ai fost în situația de a conduce alți oameni?
   • eventuale abilităţi de organizare- ai fost în situația de a organiza ceva (concursuri sportive, tabere, balul bobocilor, petreceri, proiecte, grupuri etc.?
   • ai abilităţi de lucru în echipă- în ce echipe ai lucrat, la ce activităţi ai participat în echipă, care a fost rolul tău în echipă?
   • ce alte abilităţi ai? (poate ai abilităţi artistice- cânți la chitară, abilităţi sportive, abilităţi sociale, abilităţi de cercetare etc)
  Posibilități de completare a acestei secțiuni

  Sub-pagina dedicată universului studentului: "Universul meu.."
  În această pagină poți posta referinţe (texte, poze, filme etc) despre întinderea universului tău:
   • cărţile pe care le-ai citit
   • autori preferaţi
   • locurile pe care le-ai vizitat
   • preocupări pe care le ai
   • persoane care te-au influenţat
   • prieteni, experienţe, amintiri
   • scrieri ale tale (ai un blog, ai scris articole în reviste sau publicații?)
   • emisiuni radio / TV preferate şi pe care le urmăreşti
   • actori, filme, artişti, muzica favorită
   • întâmplări din viaţă care te-au marcat
   • reflecţii
   • interese
   • hobby
   • orice altceva care te caracterizează pe tine student şi nu a fost exprimat. Evident, dacă vrei...
  Sub- pagina dedicată experiențelor studentului: "Experiențele mele"

  Tipuri de experiențe despre care ai putea să scrii:

  Experiența educațională, din liceu, din alte școli, de la alte cursuri, din tabere de studii, din concursuri la care ai participat (olimpiade școlare, concursuri extracurriculare etc.)

  Experiența ta practică, de student sau de elev în practică. Cu alte cuvinte, sub-pagina dedicată practicii de specialitate (marketing). Înţelegem prin specialitatea marketing responsabilităţi în domenii precum marketing, management, vânzări, relaţii cu clienţii, responsabilităţi în promovare, comunicare sau cercetare de maketing. Tot aici poate fi evidențiată experiența de internship, adică eventuale stagii de practică mai lungi

  Experiența ta de muncădacă există...
  Dacă lucrezi cumva..., locul de muncă, în ce departament, ce activitate desfăşori.
  Poți prezenta activitatea ta trecută, prezentă şi cea viitoare (sau eventualele planuri de viitor.
  Poți indica eventualele proiectele, campanii plus eventualele rezultate ale acestor poiecte.
  Poate faci un efort și îți imaginezi locul de muncă viitor. Poate locul de muncă posibil sau probabil (unităţi în care este foarte probabil să poți lucra la încheierea licenţei), poate locul de muncă dorit (unităţi sau domenii în care ți-ar place să poți lucra după încheierea licenţei) sau poate vrei să plece în străinătate.

  Experiența antreprenorială
  poate ai DEJA experiență atreprenorială. Mici sau mari afaceri personale care pot sau nu să fie prin firme. Poate ai calitatea de cumpărător și revânzător de telefoane, piese IT, mașini, fructe și legume, cosmetice, pantofi etc. sau reprezentant Avon, Amway, Forever Living sau alte MLMuri.

  Experiența de voluntar
  Vezi aici.

  Experiența de echipă, de grup, de lucru alături de alți oameni

  Experiența internațională
  Dacă ai fost în străinătate, ai studiat, ai lucrat, ai cumpărat și ai vândut, ai vizitat etc.
  Dacă vrei să mergi în străinătate, eventual ca student în programul Erasmus, programul AIESEC Exchange, programul Work and Travel etc.
  Dacă ai avut expereințe relevante de contact sau lucru împreună cu străini: studenți voluntari, studenți Erasmus, profesori străini, oameni de afaceri străini.
  Orice altă experiență care te-a determinat să ieși din cadrele culturale naționale și te-a forțat să vorbești în altă limbă, să interacționezi cu oameni diferiți, să te privești în oglinzi culturale diferite. 

  Eventuale alte experiențe. Vezi aici.

  Pont: Extrage rezultatele din toate aceste experiențe
  În legătură cu fiecare dintre aceste experiențe te poți lăuda cu rezultate şi performanţe
   • Premii, distincţii, certificate, diplome
   • site-uri, softuri realizate
   • proiecte, lucrări, campanii realizate
   • aprecieri primite
   • referințe în presă etc.
  Sugerez ca referințele la aceste experiența să le postezi pe site-ul personal.

  4.3 Pagina dedicată portofoliului didactic al studentului
  Înţelegem prin portofoliul didactic totalitatea lucrărilor de specialitate pe care tu le vei realiza la disciplinele studiate în facultate. Bine ar fi ca la această pagină să creezi sub-pagini pentru fiecare disciplină în parte. Paginile disciplinelor ar trebui să fie de formatul Cabinet de fișiere, pentru a permite încărcarea facilă a fișierelor și postarea unor informații despre fișierele încărcate. Un element de valoare al fișierelor încărcate ar fi denumirea fișierelor, trebuie să fie sugestivă și clarificatoare.

  Site-ul profesional al studentului - instrument folosit în procesul de învățământ

  1. Ce este site-ul profesional al fiecărui student?
  Site-ul profesional al fiecărui student este un instrument modern de comunicare, promovare şi distribuire a informației pus la dispoziție de tehnologia modernă care facilitează foarte mult procesul de învățământ și cunoașterea actorilor implicați în proces, fluxurile de informații educaționale şi oferirea de feed back-ul de către participanți.

  Conceptul de site profesional presupune că  fiecare student va avea o locație online, furnizată de Google în mod gratuit pe care și-o poate personaliza, se poate prezenta pe sine și unde poate să își încarce rezultatele muncii de la facultate sau în legătură cu facultatea.

  Utilizarea site-urilor studenților facilitează foarte mult procesul de învățământ.

  luni, 3 martie 2014

  Recomandări pentru susținerea referatelor la orele de seminar de Marketing

  Importanța referatelor pentru orele de Marketing

  Prin intermediul referatelor realizate pentru a fi susținute la orele de seminar, studenții se aprovizionează cu cuvinte și idei și astfel, lărgesc câmpul cunoașterii de marketing.
  Realizarea unui referat presupune parcurgerea unui proces care cuprinde mai multe faze. Procesul cuprinde fazele de documentare – scriere – pregătirea prezentării – prezentare – colectare de feed -back de la colegi și de la profesor.
  Întreg procesul realizării referatului este benefic pentru învățare. În fiecare dintre aceste faze studenții își asumă câte un rol distinct, ajungând la final să își fi asumat mai multe roluri.

  În faza de documentare studentul citește, caută să înțeleagă, analizează și sintetizează informațiile din conținut. Este cercetătorul temei, cititorul cărților, sintetizatorul informațiilor, cel care ia notițe și organizează textul și realizează forma scrisă a referatului.
  În faza de pregătire a prezentării studentul își asumă rolul de a fi cel care evidențiază structura materialului de prezentat, ideile importante, cuvintele cheie, realizează fișierul PPT pentru prezentare.
  În faza de prezentare el distribuie ideile, conținuturile precum și elementele importante ale temei studiate.
  În timpul sau în urma prezentării, ar trebui să colecteze idei, feed back de la colegi și de la profesor pe care să îl facă combustibil pentru discuțiile purtate la clasă cu ocazia prezentării referatului.
  În urma prezentării, referatul și fișierul de prezentare PPT va trebui să fie încărcat pe site-ul personal al studentului la secțiunea Portofoliu didactic.

  La prezentare, câte doi

  Ca în bancul cu polițiștii: unul citește, altul scrie.
  Cel care citește este prezentatorul referatului în fața colegilor. Poate citi de pe hârtie sau din Power Point, uneori din ambele părți.
  Cel care prezintă ar trebui ca, uneori, să își ridice privirea din foaie sau din imaginea PPT proiectată pe perete și să se uite la colegi.
  Contactul vizual cu auditoriul este un indiciu al unei prezentări de succes. Cei mai slabi prezentatori nu își ridică privirea din foaie. Cei mai buni prezentatori mențin contactul vizual cu colegii, cu profesorii și cu clasa, precum crainicii de televiziune. Studiați-o pe Andreea Esca!

  Un student să scrie la tablă

  Studentul care scrie la tablă este, de regulă, cel de-al doilea participant la realizarea referatului.
  Eventual este unul dintre studenții din sală, desemnat de profesor, care scrie ce i se spune de către cel care prezintă referatul să scrie.
  Ce să se scrie pe tablă?
  Titlul temei / referatului
  • Structura / cuprinsul (părțile componente)
  • Elementele de conținut ale temei
  • Bibliografia (obligatoriu!). Se va scrie în forma: Prenume, nume autor, titul cărții, editura, oraș, an.
  • Întrebări la care tema de referat răspunde
  • Cuvinte cheie (sugerez să fie scrise minim 10 cuvinte cheie)
  • Idei importante (sugerez să fie minim 3 idei importante)
   • Putem porni de la premisa că studenții din sală să știe măcar trei lucruri noi la terminarea susținerii unui referat
   • Dacă cel care întocmește referatul se gândește că trebuie să scoată în evidență trei idei importante, va fi mai selectiv, mai sintetic, mai integrativ, va evita să se piardă în detalii nesemnificative.
  De ce să scrie la tablă?
  Pentru că este foarte important ca tema prezentată să fie prezentată auditoriului atât sonor cât și vizual, studenții o rețin mai ușor. În plus, studenții au reflexul să scrie pe foi sau pe caiete ceea ce se scrie la tablă, astfel îi ajută să rețină și să citească idei cuprinse în tema de referat și acasă, în urma seminarului, să caute informații suplimentare în cărți, în bibliotecă, pe Internet.
  Pe tablă, se pot folosi nu doar cuvinte și idei scrise sub formă de text ci și desene, simboluri, diagrame, se pot folosi culori, se pot sublinia, încadra și evidenția cuvintele importante.
  Ce întrebări să fie scrise pe tablă?
  Acele întrebări care forțează pe cel care dă răspunsuri să înțeleagă mai bine tema.
  Întrebări care încep cu 5+1 pronume interogative: Cine?, Ce?, Când?, Cum?, Unde? și De ce?
  Pentru fiecare dintre pronumele interogative se pot construi mai multe întrebări, pe tablă să se scrie cele mai relevante întrebări.
  Întrebările sunt mai importante decât răspunsurile pentru că ele îi forțează pe studenți să continue să caute răspunsuri, în plus la cele date la clasă.
  Care cuvinte sunt cheie?
  Cuvintele cheie se găsesc:
  • În titluri și subtitluri în carte.
  • În text, sub formă aldin (îngroșat, bold).
  • În text, sub forma unor mici subtitluri care fragmentează textul din carte.
  • În text sub forma unor termeni care au asociate definiții.
  • În titlul unor grafice, figuri, tabele sau diagrame din carte.
  • În indexul de termeni de la sfârșitul cărții.

  Discuții între participanți, în urma prezentării

  Este foarte important ca în urma referatului să se poarte discuții la clasă la care să participe și auditoriul- ceilalți studenți, care să pună întrebări, să furnizeze idei și puncte de vedere, exemple etc. Profesorul trebuie să îi stimuleze pe studenți să participe, să le spună celor care au prezentat să adreseze întrebări colegilor din sală iar colegilor din sală să le spună să îi întrebe pe cei care prezintă dacă sunt lucruri pe care nu le-au înțeles.
  Se presupune că cei care prezintă cunosc mai bine tema pe care au pregătit-o. și vor fi în stare să răspundă la întrebări. Dacă studentul nu reușește atunci intervine profesorul și dă el răspuns, dacă e cazul.
  Discuțiile la clasă sporesc interactivitatea prezentării și implicarea participanților.
  Profesorul nu deține monopolul adevărului, el are doar un punct de vedere, desigur că e mai documentat și mai în temă.
  Treaba profesorului e să îl ajute pe student să învețe, uneori îl poate trimite la cărți și la alte resurse de informare, nu să fie tonomatul cu răspunsuri.

  Mai multe despre ce este un referat puteți citi aici.

  Vă doresc referare ușoară!

  Recomandări pentru susținerea referatelor la orele de seminar de Marketing

  Importanța referatelor pentru orele de Marketing

  Prin intermediul referatelor realizate pentru a fi susținute la orele de seminar, studenții se aprovizionează cu cuvinte și idei și astfel, lărgesc câmpul cunoașterii de marketing.
  Realizarea unui referat presupune parcurgerea unui proces care cuprinde mai multe faze. Procesul cuprinde fazele de documentare – scriere – pregătirea prezentării – prezentare – colectare de feed -back de la colegi și de la profesor.
  Întreg procesul realizării referatului este benefic pentru învățare. În fiecare dintre aceste faze studenții își asumă câte un rol distinct, ajungând la final să își fi asumat mai multe roluri.

  duminică, 2 martie 2014

  Cunoașterea de marketing ne ajută să ținem calea dreaptă

  A început semestrul al doilea la facultate. În acest semestru eu predau trei discipline de cercetare de marketing. Prima este Cercetări de marketing pe care o predau la anul II licență, învățământ la distanță. Celelalte se fac la masterat la specializarea Marketing și comunicare în afaceri: una se numește Metode și tehnici de cercetare de marketing și se face în anul I iar o alta se numește Cercetări aprofundate de marketing și se face în anul II.

  Spuneam cuiva zilele trecute că misiunea oricărei universități este să producă și să contribuie la producerea și distribuirea BINELUI, ADEVĂRULUI și FRUMOSULUI. Mă gândeam că cercetările de marketing, așa cum le socotesc eu, au treabă cu Adevărul.
  Printre altele, conținuturile din aceste disciplină sunt menite să îi învețe pe oamenii de marketing să afle adevăruri despre piață, despre clienți, despre produse, despre trecut, prezent și viitor.

  Dacă, pentru a găsi Adevărul, oamenii credincioși se roagă și țin post cu hotărâre, smerenie, rigoare și disciplină, tot așa, oamenii de marketing trebuie să fie disciplinați CĂUTĂTORI, riguroși CERCETĂTORI și disciplinați METODOLOGI. Obișnuiesc să spun că, etimologic, METODĂ = CALE, vezi și aici.

  A ține dreaptă și neabătută calea adevărului cere METODOLOGIE, adică știința metodei. Utilizarea corectă a metodologiei oferă cunoaștere iar cunoașterea de marketing (care este putere) îl ajută pe cel angajat la drum să țină calea dreaptă.

  P.S. Nu m-am gândit în mod special la dreapta politică, dar Cine știe?