luni, 28 aprilie 2014

Prezentarea personală a studentului- înainte de introducere

De ce e nevoie de prezentare personală?

Pentru ca studentul să se considere pe sine un autor autentic și să își asume lucrarea
… ca fiind a sa, ca fiind o lucrare care îl caracterizează. Punându-și numele și poza la începutul lucrării de absolvire studentul își asumă acea lucrare în fața tuturor posibililor cititori. Începe să se considere pe sine ca un autor autentic și transferă asupra lucrării pretențiile înalte pe care le are față de propria persoană.Pentru ca studentul să prezinte legătura sa cu tema
În prezentarea personală pot fi prezentate elemente de identitate, de educație, de experiențe, de interese ale studentului care pot fi posibile legături ale sale cu tema lucrării sale de absolvire. Lucrarea poate să aibă o valoare mai mare atunci când cititorul poate identifica o legătură între experiența de muncă, experiența de muncă, de studiu, de voluntariat, interesele sau planurile de viitor ale studentului și tema lucrării sale.
Dacă lucrarea este o opinie argumentată pe o problemă sau în legătură cu o temă, prezentarea personală este răspunsul la întrebarea: Cine zice că…? (adică Cine zice că tema poate fi abordată astfel, după cum este lucrarea?)

Un element de marketing personal pentru student
O prezentare personală este necesară pentru ca studentul să se deprindă cu prezentarea persoanei sale într-o manieră de marketing. Înainte de a își „vinde” lucrarea pe piața atenției cititorilor, studentul trebuie să  „se vândă” pe sine. Înțelegem prin a „se vinde” pe sine străduința de se prezenta convingător și autentic în fața comisiei de licență sau a comisiei de disertație și de a îi convinge pe membrii acesteia de valoarea efortului făcut pentru realizarea lucrării și, mai ales, de valoarea rezultatului acestui efort. 

Ce să conțină prezentarea personală?

Elementele de identitate a studentului
În primul rând numele. În al doilea rând orice element care evidențiază identitatea, de exemplu locul de baștină, naționalitatea, cultura, valorile, limba maternă și / sau altele.


Educația
adică școlile pe care le-a făcut până acum, perioada, anul absolvirii liceului, al bacalaureatului, specializări, cursuri făcute suplimentar, ce anume a studiat, eventuale performanțe educaționale. Orice poate constitui un element cu care studentul se poate prezenta laudativ și convingător, din punct de vedere educațional.

Experiențe
Vorbind despre experiențe, ar trebui ca studentul să poată prezenta, pe scurt, experiența sa practică, eventuale responsabilități în domenii precum marketing, management, vânzări, relații cu clienții, responsabilități în promovare, comunicare sau cercetare de marketing. Tot aici poate fi evidențiată experiența de internship, adică eventuale stagii de practică mai lungi pe care le-a făcut sau experiența de muncă, dacă există... Iar dacă studentul lucrează cumva se poate prezenta locul de muncă, în ce departament, ce activitate desfășoară. Sau, poate are deja experiență antreprenorială. Ori are experiență de voluntar. Un alt element de interes pentru studenții economiști este experiența de echipă, de grup, de lucru alături de alți oameni. Ar fi relevantă și experiența internațională, muncă sau studii în străinătate. Aici este locul pentru a menționa orice altă experiență care l-a influențat semnificativ pe student. Aceste experiențe ar trebui să aibă, pe de o parte, o legătură cu tema, pe de altă parte rezultate obiective sau performanțe pe care le-a atins, de exemplu, eventuale premii, distincții, certificate, diplome, lucrări ca site-uri ori softuri realizate, proiecte, lucrări, campanii realizate, aprecieri primite, referințe în presă etc.

Competențe
Adică ce știe studentul să facă, ceva ce îl face mai bun sau mai valoros decât alții. 

Opinii, păreri, convingeri
Pe unii oameni îi caracterizează convingerile referitoare la un anumit subiect fie el profesional, personal, legat de societate, legat de relațiile dintre oameni, legat de organizații, de comunități, de management , de marketing sau de alt posibil subiect. În prezentarea personală nu pot fi scrise toate opiniile, părerile și convingerile, dar măcar cele care au legătură cu tema, cele care au constituit premise la realizarea temei lucrării pot și chiar este indicat să fie scrise. 

Cât de amplă să fie prezentarea personală?
Maximum o pagină. Una pagină. Conținând patru-șapte paragrafe. O poză este mai mult decât binevenită pentru a susține textul. Una decentă.

Modele de prezentare personală
Găsiți aici model de prezentare personală:

  • Prezentare personală a lui Dorin Coita, aici
  • Prezentare personală a unui student


sâmbătă, 26 aprilie 2014

Valoarea adăugată de student la lucrarea de absolvire: șapte surse posibile

Una dintre întrebările-tip care se pune absolvenților la susținere este aceasta: Ce valoarea ați adus dvs. la realizarea acestei teme? Foarte mulți studenți tac ca peștii - se blochează total atunci când trebuie să dea răspuns la această întrebare. De aceea, sugerez celor angajați în realizarea lucrării de absolvire să se gândească la a da răspuns la această întrebare în timp ce lucrează la temă, cu alte cuvinte să lucreze la temă având în minte această întrebare; să se străduie să dea un răspuns orientându-și lucrul efectiv înspre a oferi valoare

În ceea ce mă privește pe mine ca îndrumător, cred că studenții și-ar putea aduce contribuția la temele pe care le realizează prin cel puțin următoarele:

 

Documentare

O lucrare de absolvire trebuie să treacă în revistă principalele concepte ale unei teme, ale unui domeniu. De asemenea, ea trebuie să identifice situaţiile particulare în care se găsesc elementele teoretice ale marketingului în domeniul respectiv (de exemplu, la preţ, în serviciile bancare i se spune dobândă, taxă, comision, în asigurări i se spune primă, în turism i se spune tarif). În general, la facultate se predau bazele unor discipline, nu avem timp şi ocazia să particularizăm foarte mult aspectele specifice unui domeniu. Documentarea specifică lucrării de absolvire furnizează valoare prin faptul că un student face efortul de a identifica, citi şi cita cele mai importante cărţi, autori şi idei din domeniul specific al lucrării de diplomă. De asemenea, documentarea din ziare, reviste, publicaţii scrise, cazuri prezentate pe Internet oferă cazuri de succes, situaţii particulare ale domeniului pe care studentul l-a abordat în cadrul lucrării sale.

 

Procese cu date și informații

Aceste procese pot fi: culegerea unor informaţii, analiza sau sinteza lor, comparararea lor, valorizarea lor (ce e bine? / ce e rău?), evidenţierea unor aspecte particulare ale unui domeniu prin intermediul informațiilor culese, analizate și interpretate.

 

Propuneri de noi elemente teoretice

Prin lucrarea de absolvire, studentul poată să propună noi concepte, noi idei, noi modele, noi reguli, recomandări, principiii de desfăşurare a unei afaceri sau de aplicare a marketingului într-un caz particular al une afaceri sau organizaţii de care se ocupă. 

 

Descoperirea unor realităţi

Este vorba aici despre cercetări de marketing pe care studentul le realizează direct şi nemijlocit şi pe care le prezintă în lucrare. Fie că sunt simple observaţii, cercetări exploratorii, studiul unor date secundare, cercetări complexe bazate pe metode şi instrumente proprii cercetărilor de marketing, atât timp cât, în urma cercetărilor studentul descoperă ceva nou, produce cunoştinţe despre anumite realităţi, valoarea adăugată în cadrul lucrării este asigurată. Cercetările de marketing se pot referi la aspecte dintre cele mai diverse: bani (venituri sau cheltuieli pe care oamenii şi firmele le fac pentru o o nevoie, pentru un produs sau serviciu), comportamente ale oamenilor, idei şi păreri ale unor experţi, profesionişti, consumatori etc.

 

Exemplificări ale teoriei

O altă sursă de valoare adăugată pe care studentul o aduce în lucrare sunt exemplele, cazurile. Este vorba despre o acele situaţii particulare în care se aplică un concept, o idee, o regulă, un model de marketing şa. Exemplele pot fi de (cel puțin) două feluri: „așa da!” şi „aşa nu!”. Primelor le putem spne CAZURI, iar celorlalte NECAZURI. Din toate putem învăţa, cum să facem marketing sau cum să nu facem greşeli în marketing. 

De asemenea, unele cazuri au un conținut important de învățăminte etice. Cazurile care pot fi prezentate în lucrările de absolvire le putem folosi pentru a pune în discuție din perspectivă etică modul în care marketingul trebuie să își aducă contribuția la furnizarea de valoare, pentru indivizi, pentru organizații și pentru societate. 

 

Fapte pe care le-a făcut studentul

Studentul poate prezenta în propria sa lucrare nişte fapte, activităţi, eforturi pe care le-a făcut. De exemplu, realizarea unui plan de marketing, scrierea unui proiect, organizarea unui eveniment, desfăşurarea unor activităţi, conceperea şi derularea unor campanii, realizarea unor cercetări de marketing, conceperea şi folosirea unor instrumente de cercetare, rezolvarea unor probleme, găsirea unor soluţii. Este indicat ca lucrarea să conţină, în corpul ei sau în anexe dovezi ale faptelor realizate de student (planul de marketing sau proiectuil- documentul realizat în urma planificării, poze de la eveniment, tabelul conţinând planul de activităţi, graficul de desfăşurare a campaniei, formularul chestionarului folosit etc.).

 

Rezultate ale faptelor

adică beneficiile lucrării. Este recomandat ca studentul să prezinte beneficiile realizării lucrării sale şi să arate cine s-a bucurat de acele beneficii. Beneficiile pot fi pentru student (de exemplu, „În urma realizării lucrării, am câştigat 10.000 de euro!!!”), pentru facultate, pentru profesor, pentru ştiinţă, (de exemplu, „prin lucrarea mea de licenţă, am introdus un nou model de evidenţiere a satisfacţiei clienţilor unui restaurant ”) pentru firma sau unitatea unde studentul a făcut documentarea (de exemplu, „prin lucrarea mea de licenţă, am realizat un ghid de bune practici în domeniul de activitate al unităţii”) sau pentru o altă persoană („în urma campaniei pe care am desfăşurat-o şi pe care am descris-o în lucrare, 18 tineri defavorizaţi au beneficiat de şapte zile de tabără la munte”). 
Cu alte cuvinte, realizarea lucrării să fie pentru una din părțile de mai sus o sursă de beneficii, o sursă de câștig (exemple de câştiguri: fapte, cifre, bani, procente, cunoaştere, decizie, acţiune) şi lucrarea sau susţinerea lucrării să evidențieze acest lucru.

joi, 3 aprilie 2014

O nouă echipă de conducere la AIESEC – Organizația Locală Oradea

În fiecare an, pe 1 Aprilie, fără să fie păcăleală, are loc schimbarea de ștafetă a echipei de conducere a organizației studențești AIESEC care își propune să schimbe lumea.


Evenimentul Takeover a fost unul emoționant
Luni, 1 Aprilie 2014, de la orele 19,00 în sala F208 a Facultății de Științe Economice a Universității din Oradea a avut loc evenimentul Takeover, organizat de AIESEC Oradea.

Preț de mai bine de două ore, sub privirile visătoare și îngăduitoare ale lui Mihai C. Demetrescu din tablou, patronul spiritual al amfiteatrului care îi poartă numele – sala F208 din Facultatea de Științe Economice, s-au întâmplat lucruri interesante care i-a făcut pe unii dintre participanții la eveniment să plângă de-a dreptul.

Transmiterea ștafetei
În cadrul acestui eveniment s-a schimbat echipa de conducere a AIESEC – Organizația Locală Oradea. Președintele AIESEC, Adela MOROȘAN, și echipa ei de vicepreședinți compusă din Andrei, Arnold, Diana și Robert au transmis ștafeta către noua echipă formată din Andrei Curtui- președinte și vicepreședinții Paula Mateș, Cosmin Miere, Mihaela Holhoș și Maria Lup.

Mecanismul AIESESC  de transmitere a ștafetei echipelor de conducere din AIESEC presupune că de la 1 ianuarie până la 1 aprilie ale fiecărui an noua și vechea echipă de conducere compusă din președinte și vicepreședinți lucrează împreună pentru ca cei noi să învețe de la cei vechi ce trebuie să facă mai departe în organizație.

În cadrul evenimentului TAKEOVER fiecare din membrii celor două echipe de conducere a luat cuvântul și-a prezentat rolul și experiența în AIESEC, așteptările, realizările, nerealizările; membrii vechii echipe au transmis sfaturi succesorilor  lor din noua echipă de conducere și și-au făcut unii altora cadouri simbolice.

De asemenea, au scos de la naftalină tricourile simbolice, unele din ele deja îngălbenite de vreme, ale unor departamente care trebuie transmise din generație în generație (dar nu trebuie purtate) și pe care fiecare președinte de departament își scrie cu marker numele și anii în care au condus departamentul respectiv.

Noul președinte al AIESEC Oradea este Andrei CURTUI
E nou dar în același timp e vechi membru, a fost vicepreședinte în vechea echipă de conducere și a lucrat cu Adela Moroșan cot-la-cot deja de trei luni. Andrei e student în anul III la Facultatea de Științe Economice, a intrat în AIESEC în anul I pentru că se plictisea la un curs și i s-a spus că sunt fete frumoase în AIESEC, a optat inițial pentru Departamentul Sales (vânzări) pentru că de asta îi era cel mai frică și a decis că aici ar fi obligat să facă lucruri care l-ar scoate din zona de confort în care era conștient că se lăfăia.

Andrei și constituit deja echipa de conducere, știe ce are de făcut și a început să îi dea bătaie. Deocamdată, săptămâna aceasta va participa la o conferință internațională AIESEC în Polonia pe banii lui, ai organizației locale strânși de la parteneri, de la alumni AIESEC și de la sponsori.

Muzică, teatru și dans
La un moment dat, Diana și Paula, fosta și viitoarea vicepreședintă responsabilă cu HR- resursele umane în organizație, au interpretat melodii la chitară în care au transmis mesajele forță ale politicii de HR a AIESEC. Toți membrii celor două echipe de conducere au jucat într-o scenetă simbol în care jocul fiecăruia trebuia coordonat cu jocul celorlalți pentru a susține scenic și artistic, prin implicare directă, gesturi și replici specificul și caracteristicile culturii organizaționale a AIESEC și cerințele de coordonare ale ambelor echipe de conducere precum și a fiecărui membru din echipă. La final, toți vechii membri AIESEC s-au aliniat pe podiumului amfiteatrului într-un dans al organizației într-o coregrafie perfectă, specifică AIESEC (membrii noi încă nu apucaseră să învețe dansul) au zâmbit, s-au îmbrățișat și și-au făcut multe, multe poze.

Ce-i așteaptă pe noii membri
Evenimentul a fost un prilej pentru noii membri ai AIESEC, a căror proces de selecție tocmai s-a încheiat săptămâna trecută, să participe le prima activitate organizațională a AIESSEC în cadrul cărora au aflat activitățile și proiectele la care pot lua parte în calitate de membri full ai AIESEC.

Prin implicare, activități și participare la proiecte, membrii AIESEC dobândesc competențe de lucru în echipă, de organizare evenimente, de concepție și derulare a unor proiecte, de relații cu companiile și mediul de afaceri, de gestionare a timpului (Time Management), de vorbit în public (Public Speaking), de vânzări, obținere de fonduri și sponsorizări, de primit, ajutat și lucrat împreună cu studenții străini. 

Mulți membri ajung să lucreze pentru companiile cărora, în calitate de membri AIESEC, le cereau bani și îi determinau să se implice ca parteneri în proiecte.

E foarte greu dar e mai frumos decât greu 
Adela Moroșan, fost președinte AIESEC aflat în ultima oră de mandat, a vorbit- la finalul a patru ani și jumătate de experiențe în AIESEC, despre modul în care și-a gestionat așteptările inițiale față de organizație, speranțele, dezamăgirile, emoțiile, oboseala și sentimentele contradictorii încercate pe parcursul diferitelor implicări în organizație. A vorbit despre eșecuri și greșeli pe care le-a făcut în calitate de lider și despre cum și ce a învățat din ele. A vorbit despre conferințe la care a participat, despre conferințele pe care și-a propus și până la urmă a reușit să le organizeze, despre beneficiile de a participa la conferințe, alături de alți membri AIESEC din România și din străinătate. A vorbit despre experiența de a fi intervievată și evaluată ca membru sau ca posibil conducător, director de proiect, vicepreședinte și președinte al organizației. A vorbit despre experiența de a candida și a NU fi aleasă, despre senzațiile dulci- amare ale eșecului pentru ca, mai departe, să încerce bucuria de a candida și de a fi aleasă. A vorbit despre relațiile cu colegii care s-au transformat în prietenii trainice bazate pe cunoaștere, încredere și respect între colegi.

Mărturii ale participaților la eveniment
„Am intrat în AIESEC pentru că îl cunoșteam pe președinte”

„În AIESEC întâlnești mulți oameni noi, directori, patroni de firmă, foști AIESEC-ări. Fiecare întâlnire e unică și diferită, e provocatoare”

„…am avut responsabilitatea organizării unei conferințe cu 90 de participanți, să îi primesc, să comunic cu ei să le pun la patru zile la dispoziție apă, cafele, flipchart, rezerve, markere…”

„În AIESEC mă descopăr, mă dezvolt. Am trecut prin sentimente contradictorii. Lucrul cel mai important pe care l-am învățat în AIESEC a fost să apreciez timpul”

„Am apreciat cel mai mult răbdarea pe care colegii, vechii membri și partenerii au avut-o cu mine ”

„Oamenii se stresează în AIESESC pentru că le pasă”
„..tu singur tragi de tine pentru că dacă nu faci ceea ce ai spus că faci și trebuie făcut – te simți prost” 

„… M-au bucurat lucrurile care s-au întâmplat, m-au durut lucrurile care nu s-au întâmplat”

„..nu există să te plictisești în AIESEC, dacă cineva vrea să se plictisească este pentru că vrea să se plictisească. ”

„Sunt fete frumoase în AIESEC.”

„…nu există un om vechi din AIESEC căruia să îi ceri ceva și să nu îți dea”

„…mai bine membru activ sau deloc membru decât un membru inert și neimplicat ”

 „în AIESEC primești foarte multe NU-uri care trebuie să te bucure pentru că ÎNTOTDEAUNA după nouă NU-uri urmează un DA, fiecare NU te apropie de următorul DA”

AIESEC este o cultură a excelenței
Haideți să AIESEC-ărim România. Haideți să transmitem spiritul AIESEC în toate zonele sociale și instituționale din țara aceasta. Ce bine ar fi dacă relațiile dintre oamenii care fac lucrurile să meargă în această țară ar fi așa cum sunt relațiile între membrii AIESEC, dacă cei care diriguitorii acestei țări care vremelnic sunt președinți și vicepreședinți de organizații, instituții și tot felul ar fi aidoma membrilor AIESEC.

La asta mă gândeam luni seara când am stat, am ascultat, am cântat, am dansat, am aplaudat frenetic, am râs și am plâns la evenimentul AIESEC.