duminică, 26 octombrie 2014

Hărțile conceptuale sau Mind Maps - instrumente foarte puternice pentru cei care își folosesc mintea atunci când lucrează

O hartă mentală arată mai bine drumul ideilor, legătura dintre ele, eventuale relații de grupare și ierarhizare, oferă o perspectivă vizuală asupra unor conținuturi de concepte și idei și a relațiilor între ele. 

Este o reprezentare grafică a unor cuvinte, concepte și idei. 

Cred că mai multe categorii de persoane ar putea să le folosească pentru a face mai bine și mai eficient ceea ce fac. Dintre aceste categorii îi menționez pe oamenii din educație, managerii, cercetătorii, antreprenorii, participanții la ședințe de orice fel, cei care își iau notițe, cei care creează structuri conceptuale mai complexe. 

Am testat eu însumi utilitatea acestor instrumente și am fost încântat de simplitatea și de eficiența lor.

Așa arată harta conceptuală a acestui articol.

Despre conceptul de hartă mentală (mie îmi sună mai bine „hartă conceptuală”) - în engleză Mind Map, Wikipedia scrie (vezi aici) că este o diagramă utilizată pentru a organiza informația sub formă vizuală.


Există mai multe aplicații online pentru a realiza hărți conceptuale 
Site-ul Educational Technology and Mobile Learning recomandă 4 instrumente online pentru a realiza hărțile conceptuale.

Mind Mup e o aplicație foarte tare pentru hărțile conceptuale online
În ultima perioadă am descoperit Mind Mup: www.mindmup.com. Recent, am văzut o descriere și o prezentare a MindMup pe un site dedicat tehnologiilor educaționale Web și mobile (clic aici).

Această aplicație face parte din categoria generală a aplicațiilor care crează și gestionează hărțile conceptuale. E clar că utilizarea hărților conceptuale aduce multă valoare în procesul de învățământ.

Câteva avantaje ale hărților conceptuale Mind Mup:
 • Permit reprezentarea vizuală, sub formă de diagrame și a legăturilor între ele, a unor concepte și idei.
 • Permit utilizarea ierarhiilor, punând conceptele și ideile în ierarhie, fiecare diagramă fiind pusă în relație cu o alta. 
 • Permit utilizarea unui spațiu vizual. Prin faptul că distribuie elementele hărții conceptuale pe spațiul vizual dat realizează o imagine generală de ansamblu, acel Big Picture care facilitează înțelegerea unei situații generale de ansamblu prin integrarea tuturor elementelor hărții conceptuale pe suprafața vizuală dată. 
 • Permit lucrul în comun la un proiect.
 • Permit salvarea elementelor hărții vizuale în fișiere de tip .jpg, .pdf, prezentări PPT ș.a. 
 • Permit realizarea unor sarcini - task-uri în legătură cu hărțile vizuale.
 • Permit utilizarea unor culori cu rol de etichete vizuale a unui conținut.
 • Permit inserarea unor surse suplimentare de informații cum ar fi linkuri URL ale unor site-uri.
 • Permit atribuirea unui status (de exemplu, În lucru sau Mă mai gândesc ori Terminat) unui proiect descris printr-o hartă vizuală.
Posibilități de utilizare a hărților vizuale în legătură cu procesul de învățământ
Eu cred că profesorii ar putea să utilizeze hărțile conceptuale
 • pentru comunicarea între profesori sau între profesori și studenți în legătură cu sarcinile sau activitățile comune;
 • în comisiile metodice, în colectivele de specialitate- pentru a face structura unei discipline de studiu și a marca posibilitățile ei de îmbunătățire;
 • pentru a grupa ideile referitoare la posibilitățile de îmbunătățire a procesului de învățământ, a unui program de studiu, a învățământului la  anumită clasă, a unui anumit proiect etc.;
 • pentru a face o structură a unui proiect pe care profesorii îl transmit elevilor sau studenților, de exemplu, temă de casă, referat, plan de marketing, plan de afacere, articol, eseu, lucrare de absolvire etc. Datorită posibilităților de lucru în comun la fișierul MindMup rezultat, studentul va putea completa sau particulariza pe schemă dezvoltările pe care le-a adus (direcția în care a orientat) tema dată de profesor. 
 • pentru a realiza minuta unei ședințe.
Iar fișierele rezultate pot fi stocate în Google Drive-ul propriu, pot fi partajate, adică poate fi distribuit accesul ori drepturile de editare astfel încât mai mulți utilizatori pot lucra în comun la același proiect descris în fișierele Mind Mup. sâmbătă, 25 octombrie 2014

Reflecții referitoare la modul în care studenții pot dobândi competența de lucru în echipă

Despre competențe
Calitatea de student oferă celui pe care o are oportunitatea să dobândească competențe. Fiecare program de studii oferă studenților prin conținutul lui câteva șanse, ocazii, motive, contexte și instrumente de a dobândi aceste competențe.